PLA_77197057.jpg
Ajankohtaista

Saharannassa valmistaudutaan puhdistamaan maaperää – tervetuloa yleisötilaisuuteen kunnantalolle 20.2. kello 17

11.2.2020 11:00

ASUKASTIEDOTE JA KUTSU 11.2.2020

Saharannan maaperässä ja pohjavedessä on havaittu ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tämän vuoksi Saharannassa ryhdytään valmistelemaan maaperän puhdistamista. Kutsumme teidät, alueen asukas, kuulemaan uusimmista tutkimustuloksista sekä maaperän puhdistamisesta avoimeen yleisötilaisuuteen Parikkalan kunnantalolle 20. helmikuuta kello 17 alkaen.

Saharannan maaperä-, sedimentti-, kala- sekä pohja- ja pintavesitutkimusten tulokset ovat valmistuneet. Vuonna 2019 toteutetut tutkimukset ovat jatkoa aikaisemmille tutkimuksille. Alueella on sijainnut sotien jälkeen saha, joka on käyttänyt sinistymisen estoon KY-5-valmistetta. Valmiste sisälsi terveydelle ja ympäristölle haitallisia kloorifenoleita ja dioksiineja.

Järvivesi on puhdasta ja kalat syöntikelpoisia

Maaperän pinnalla on havaittu sahatoiminnasta peräisin olevia haitta-aineita erityisesti Rimapolku 1-5:n ja Simpelejärven välisellä alueella. Muualla haitta-aineiden tasot ovat maltillisempia. Pohjavedessä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia on havaittu Rimapolku 1:n kohdalla. Tulokset ovat samansuuntaisia vuoden 2016 pohjavesitutkimusten kanssa.

Simpelejärven pintavedessä ei ole havaittu haitta-aineita, mutta sedimentin haitta-ainepitoisuudet ovat lievästi koholla. Kaloissa ei todettu dioksiineja eikä muita tutkittuja haitta-aineita, ja kalat ovat tulosten perusteella syöntikelpoisia.

Ennen puhdistamista alueella on tehtävä kesällä 2020 jatkotutkimuksia, joilla tarkennetaan puhdistettavan alueen laajuutta. Tulevat tutkimukset toteutetaan aikaisempien tapaan Parikkalan kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta valtion jätehuoltotyönä. Kohde on valittu riskiperusteisesti mukaan Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaan valtakunnalliseen Maaperä kuntoon -ohjelmaan. Tämän vuoksi valtio voi osallistua kohteen tutkimus-, raportointi- ja mahdollisiin puhdistamiskuluihin. Tutkimusten toteutuksen hoitaa Ramboll Finland Oy.

Tervetuloa kysymään ja keskustelemaan yleisötilaisuuteen

Parikkalan kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus kutsuvat alueen asukkaita yleisötilaisuuteen, joka järjestetään Parikkalan kunnantalolla (Harjukuja 6, Parikkala) torstaina 20.2. kello 17 alkaen. Yleisötilaisuudessa kerrotaan tutkimustuloksista sekä jatkotutkimuksista ja maaperän puhdistamisesta, joista voi aiheutua haittaa alueen asukkaille.

Yleisötilaisuudessa on kunnan viranomaisia, ympäristö- ja terveysviranomaisia sekä muita asiantuntijoita, jotka voivat vastata esiin nouseviin kysymyksiin. Olette lämpimästi tervetullut kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan tutkimustuloksista ja tulevista toimenpiteistä! Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

 

Parhain terveisin,

Vesa Huuskonen
kunnanjohtaja


Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020