PLA_77197057.jpg
Kiinnitetyt uutiset

Parikkalan Niukkalassa öljyvahinko - Etelä-Karjalan pelastuslaitos tiedottaa 28.9.2018

5.10.2018 9:00

Etelä-Karjalan Pelastuslaitos tiedottaa 5.10.2018

Jatkotiedote Parikkalan Niukkalassa tapahtuneesta öljyvahingosta

 

TUOREIMMAT TIEDOT

 

Tutkimuksia öljyvahinkopaikalla on tällä viikolla jatkettu ja porakairauksia vahinkopaikan ympäristössä on nyt tehty aina 16 metrin syvyyteen saakka. Näytteenottojen perusteella on paikannettu n. 50 neliömetrin alue, jossa on erittäin öljyistä maa-ainesta 6 - 9 metrin syvyydessä. Vinokairauksella on saatu selville, että itse rivitalon alla öljypitoisuudet ovat vähäisiä. Samalla on ilmennyt, että pohjavesi sijaitsee reilusti syvemmällä kuin paikannettu öljyinen maa-aines. Öljyä ei ole esiintynyt pohjaveden näytteenottopaikoissa.

 

Öljyyntyneen maan poistamiseksi / puhdistamiseksi  on valikoitunut muutama vaihtoehtoinen toteutustapa, joista hankitaan kustannusarviot ensi viikon aikana. Päätös lopullisesta puhdistusmenetelmästä on tarkoitus tehdä viikolla 42.  

 

Tilanne ei tällä hetkellä aiheuta vaaraa alueen asukkaille ja vesijohtovettä voi käyttää normaalisti. Mahdollisista vedenkäyttörajoitteista tiedotetaan erikseen.

 

Pelastuslaitos antaa seuraavan asiaa koskevan tiedotteen perjantaina 12.10.2018.

 

TAUSTAA

 

Parikkalan Niukkalassa tapahtui tiistain 11.9 ja lauantain 15.9 välillä öljyvahinko, jonka seurauksena maaperään pääsi neljä kuutiometriä asuinrivitalon lämmityspolttoöljyä. Vahinko havaittiin, kun öljysäiliö huomattiin äskeisestä täydennyksestä huolimatta vajaaksi. Paikalle tilattu säiliötarkastaja löysi lauantaina 15.9. öljysäiliön päädystä halkeaman. Pelastuslaitos sai hälytyksen öljyvahingosta lauantaina 15.9 klo 17.59.

 

Ensitoimina pelastuslaitos suoritti paikalla tiedustelun ja tilannearvion. Käsin tehtävät torjuntatoimet arvioitiin tehottomiksi joten ensivaiheen torjuntatoimenpiteinä öljysäiliö ja vahinkopaikan maamassaa poistettiin koneellisesti. Koneellista poistoa suoritettiin niin paljon kun oli turvallista aiheuttamatta talolle lisävahinkoja. Kaivuu lopetettiin noin viiden metrin syvyyteen, jossa todettiin edelleen olevan öljyistä maata. Kaivuukuoppa täytettiin sen jälkeen puhtaalla soralla / maa-aineksella. Pois kaivettu öljyinen maa-aines kuljetetiin viime viikolla Savonlinnaan Nousialan jäteasemalle jatkokäsittelyyn.

 

Soraharjun maalaji talon alla on karkeaa, joten öljy on mahdollisesti valunut pohjaveteen saakka. Vaarana on lisäksi, että öljy pääsee leviämään Pyhäjärveen syksyn tai talven aikana. Vahinkopaikasta 150 metrin etäisyydellä on entisen Uukuniemen kunnan pohjavedenottamo, joka toimii nykyisin varavedenottamona. Läheiseen Pyhäjärveen on matkaa noin 200 metriä ja korkeusero järveen on noin 20 metriä. Rannalla on esimerkiksi venelaitureita ja uimaranta.

Viime viikolla maaperästä otettiin näytteitä keskiraskaalla kairauskalustolla, jonka suurin kairaussyvyys on 9,5 metriä. Alustavissa kenttämittauksissa öljyyntynyttä maata löytyi 7 – 8,5 metrin syvyydestä vuotopaikan välittömästä läheisyydestä. Lähelle Pyhäjärveä on maaperään asennettu pohjaveden tarkkailuputki. Alueelta löytyi myös käyttämätön kaivo, jonka veden laatua tarkkaillaan.

 

Lisätietoja:

Palopäällikkö Jukka Valtoaho

puh. 05 616 7036

 


Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2018