PLA_77197057.jpg
Ajankohtaista

Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden matkailu

14.1.2020 12:00

Tämä on ehdotus näiden kolmen kunnan ja alueen matkailutoimijoiden välisen yhteistyön askelmerkeistä. Sitä voi kommentoida kuntien verkkosivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Ehdotus antaa suuntaviivat yhteistyölle, mutta tarkentuu tämän prosessin aikana ja on valmis helmikuussa 2020.

Tausta ja tavoite

Kolmen kunnan ja 26 alueellisen matkailutoimijan yhteistyö alkoi elokuussa 2018 ja on edennyt hyvin. Yhteistyö hankkeistettiin (Euroopan maaseuturahasto) ja sen viimeiset toimenpiteet tapahtuvat keväällä 2020. Jatkotoimenpiteitä on valmisteltu samaan aikaan ja kaiken kerätyn tiedon pohjalta on laadittu yksinkertainen toimintamalli. Toimintamallin pohjana on käytetty niin alueellisia kuin kansallisia tutkimuksia, selvityksiä, raportteja ja toteutuneita hankkeita.

Toiminnan tavoitteena on kehittää Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden alueesta yhtenäinen ja toimiva matkailualue, joka kykenee toimimaan kansainvälisen matkailun vaatimukten mukaisesti.

Mihin tämä kaikki pohjautuu? Tutustu aineistoihin:  http://www.rautjarvi.fi/fi/Palvelut/Elinvoima-ja-hankkeet/Kolmen-kunnan-matkailuhanke

Toimintamalli 

Vaihe 1

Nämä kolme kuntaa ja alueen matkailutoimijat perustavat yhteisen matkailuyhdistyksen (esimerkiksi Wild Carelia ry tai East Lakeland ry). Pohjana voidaan käyttää Rautjärven matkailu ry:tä, jonka nimi, säännöt ja hallituksen kokoonpano muutetaan uuteen tarkoitukseen sopiviksi. Yhdistyksellä on olemassa olevia resursseja, jotka hyödyttävät kaikkia mukana olevia, kuten sopimuspohjia, verkkosivut, tuotekortteja, asiakasrekisteri jne.

Vaihe 2

Perustamisvaiheessa sovitaan kuntien ja matkailutoimijoiden vastuista ja velvoitteista, joiden pohjalta laaditaan kirjalliset yhteistyösopimukset turvaamaan toiminnan tasapuolisuus ja yhteiset pelisäännöt. Yhdistyksen toiminnan rahoitus kerätään kunnilta sekä matkailutoimijoilta.

Vaihe 3

Yhdistys hakee jatkohanketta Kolmen kunnan matkailuhankkeelle. Todennäköisin rahoituskanava on Etelä-Karjalan Kärki-LEADER:n ja Euroopan maaseuturahasto.

Vaihe 4

Hyödynnetään hankittua tietoa ja kokemuksia sekä työkaluja, ja käynnistetään yhteismarkkinointikampanja. Se toteutetaan rinnakkain hankkeen kanssa.

Vaihe 5

Palkataan hankkeelle ja yhdistykselle täysipäiväinen toiminnanjohtaja/projektipäällikkö, joka ottaa vastuulleen hankkeen vetämisen sekä markkinointikampanjan valmistelun, toteuttamisen ja seurannan. Palkattavalla henkilöllä täytyy olla vankka kokemus kansainvälisestä matkailusta sekä markkinoinnin ja myynnin tuloksellisesta toteuttamisesta.

Vaihe 6

Käynnistetään toiminta. Hankkeen osalta tehdään sen toimenpiteitä ja markkinointi tähtää taas myynnin lisäämisen alueella.

Vaihe 7

Toteutetaan matkailun käsikirjan mukaista kehityksen ja kasvun strategiaa.

Rahoitus

Vuodet 2020 ja 2021

HUOM! Alla oleva rahoitus jakaantuu kahdelle vuodelle.

Tulot

Kunnat: 30 000 euroa (10 000 euroa/kunta)

Yritykset: 15 000 euroa (500 euroa/yritys)

Eu-hankerahoitus: 150 000 euroa

Yhteensä: 195 000 euroa

Menot

Hanke: 180 000 euroa

Yhteismarkkinointi: 15 000 euroa

Rahoitusta voidaan muuttaa tarpeen mukaan ja toiminnan kasvaessa. Kasvun tavoitteet löytyvät yllä mainitun linkin takaa “Matkailun käsikirjasta”.

Aikataulu

     Ehdotukseen voidaan ottaa kantaa 31.1.2020 asti

     Hankkeeseen ja yhteismarkkinointiin voi ilmoittautua mukaan 28.2.2020 asti

     Hanke- ja markkinointisuunnitelmat viimeistellään 14.2.2020 mennessä

     Kunnat ja matkailutoimijat vahvistavat osallistumisensa hankkeeseen ja markkinointiyhteistyöhön 28.2.2020 mennessä. Vahvistaminen tapahtuu allekirjoittamalla yhteistyösopimus

     Hanke alkaa 1.4.2020 ja yhteismarkkinointi sovitusti

 

HUOM! Osallistumisesta ja rahoituksesta kannattaa päättää jo hyvissä ajoin, ja hoitaa siihen liittyvä prosessi kuten kokoukset yms.

Hankkeeseen ja yhteismarkkinointiin voi ilmoittautua 28.2.2020 mennessä osoitteessa rautjarvenmatkailu@gmail.com.

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020