PLA_77197057.jpg
Kiinnitetyt uutiset

Koronavirustilanteen hallinta Parikkalan kunnassa 31.3. – 13.5.2020

31.3.2020 14:00

Parikkalan kunta varautuu koronaviruksen (COVID-19) varalta noudattamalla valtakunnallisia ja alueellisia määräyksiä ja toimintaohjeita. Kunnan keskeiset palvelut ovat edelleen kuntalaisten käytettävissä. Vaikka kunnanvirasto on suljettu, on asiointi mahdollista sähköpostilla ja puhelimella arkisin klo 9-15. Kunnan tilat eivät ole käytössä yleisötilaisuuksiin tai yli kymmenen henkilön kokoontumisiin pl. kunnallinen päätöksenteko.

Perusopetus ja lukio

 • Valtioneuvosto on kertonut 30.3., että rajoituksia lähiopetuksessa eri koulutusasteilla jatketaan 13. toukokuuta asti. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.
 • Kaikilla esiopetuksen, perusopetuksen 1 - 3 vuosiluokan sekä erityisen tuen oppilailla, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat mukaan lukien, on oikeus lähiopetukseen. Muutosasetus on voimassa 23.3.2020 alkaen. Kouluruokailu järjestetään koulussa lähiopetuksessa oleville oppilaille.
 • Kuitenkin hallituksen suositus on edelleen se, että myös 1. – 3. vuosiluokan oppilaat ja muut lähiopetukseen oikeutetut oppilaat pysyvät kotona, jos siihen on mahdollisuus.
 • Muilla oppilailla on etäopetus käynnistynyt ke 18.3. alkaen. Opettajat ovat tavoitettavissa sähköisten viestimien ja/tai puhelimien välityksellä. Huoltajan on seurattava Wilmaa aktiivisesti huolehtiakseen omalta osaltaan, että opinnot etenevät opettajan ohjeiden mukaisesti tällä ajalla.
 • Opetushallitus valmistelee rajoituksiin ja niiden pidentämiseen liittyviä ohjeistuksia, jotka julkaistaan loppuviikosta. Samalla ennakoidaan ja valmistellaan ohjeistusta sitä silmällä pitäen, minkälaisia tukitoimia sekä opettajat että oppilaat tulevat tarvitsemaan tilanteen pitkittyessä ja lopulta normaaliin arkeen palattaessa.

Varhaiskasvatus

 • Hallituksen suositus on edelleen se, että myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevat lapset pysyvät kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Vapaa sivistys

 • Kansalaisopiston toiminta on päättynyt kevätlukukauden osalta.
 • Nuorisotoimen järjestämät tilaisuudet on peruttu toistaiseksi. Etsivä nuorisotyöntekijä on tavoitettavissa tarpeen ja sopimuksen mukaan puhelimella sekä sähköpostilla.
 • Kunnan ohjatut liikunnat on peruttu.
 • Kunnan kirjastot, harrastetilat ja -paikat, muut urheilutilat sekä nuorisotilat ovat kiinni.

Tekniset palvelut

 • Kiinteistöjen, katujen ja teiden kunnossapito sekä vesihuoltolaitoksen toiminta jatkuu muutoin normaalisti, mutta
  huoneistoissa tehdään vain välttämättömät ja kiireelliset huolto- ja korjaustoimenpiteet, kiireettömät työt siirretään. Aloitetut ja sovitut remontit tehdään mahdollisuuksien mukaan. Asukkaiden tulee heti ilmoittaa, jos asukkaille tulee oireita tai muuten haluaa siirtää töiden aloitusta. Yhteisten tilojen saunojen lenkkivuorot ja viikkosaunavuorot on peruttu toistaiseksi. Siivousta tehostetaan pesutuvissa sekä yhteisissä tiloissa.
 • Parikkalahalli mukaan lukien kuntosali, Saaren palvelutalon uimahalli ja kuntosali ja Uukuniemen vapaa-aikatalo ovat kiinni.
 • Ulkoliikuntapaikkojen, torin ja uimarantojen WC-tilat on suljettu.
 • Rakennusvalvonta toimii normaalisti.
 • Teknisten palvelujen palvelunumerot ja varallaolo toimivat normaalisti.

Parikkalan kunnan seuraava tiedote jaetaan 8.4. iltapäivällä.

Kunnanjohtaja Vesa Huuskonen (044 781 1250)
Hallintojohtaja Juha Vuorela (044 781 1251)
Rehtori Sarri Aalto (044 781 1241)
Varhaiskasvatuspäällikkö Heli Räsänen (044 781 1239)


Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020