PLA_77197057.jpg
Kiinnitetyt uutiset

Etelä-Karjalassa yli 20 henkilön kokoontumiskielto jatkuu tammikuun loppuun asti

31.12.2020 11:00

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alue on edelleen COVID-19-epidemian kiihtymisvaiheessa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa tämän vuoksi alueen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia kokoontumisrajoituksia tammikuun loppuun asti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 30.12.2020 tehnyt päätöksen, jonka mukaan kaikki yli kahdenkymmenen (20) hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella 1.1. - 31.1.2021 välisenä aikana.

Enintään 20 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Kokoontumisrajoitukset perustuvat epidemiologiseen tilannearvioon ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusimpaan lausuntoon suositeltavista toimista epidemian eri vaiheissa. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin koordinoima koronatilanneryhmä ilmoitti 29.12.2020 alueen olevan edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa, minkä vuoksi rajoitusten jatkaminen on välttämätöntä.

Varovaisuus on edelleen tarpeen kaikissa kohtaamisissa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eikä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina.

Sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat antaneet eri toimijoille ja yksityishenkilöille suosituksia mm. aluehallintoviraston määräysten ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja palvelutoiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä, joita jokaisen on syytä noudattaa omalta osaltaan. On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää tässä tilanteessa pois.

 
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021