PLA_77197057.jpg
Etusivu / Varhaiskasvatus / Varhaiskasvatus / Kunnallinen varhaiskasvatus

Kunnallinen päiväkotihoito

Parikkalassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Tilapäistä päivähoitoa annetaan päiväkodeissa lapsille, joilla ei ole säännöllistä päivähoidon tarvetta.

Paikkoja on eri päiväkodeissa seuraavasti:

Päiväkoti Satakieli, 44 paikkaa, Parikkalan keskustassa

Kuukuset, vuorohoito 1-6 -vuotiaat

Vanamot alle 3 -vuotiaat

Ulpukat 3-5 -vuotiaat

Päiväkoti Laulujoutsen, 24 paikkaa Parikkalan Moskuunniemessä

3-6 -vuotiaat

Päiväkoti Kuperkeikka, 18 paikkaa Saaren Akonpohjassa

1-6 -vuotiaat

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuspäällikkö Heli Räsänen

Lisää tietoa
Puh. +358 44 7811239

Lomakkeet

Päivähoitohakemus

Päivähoitohakemuslomake

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Päiväkoti Kuperkeikka

Päiväkoti Saarella Akonpohjassa.

Neulatie 1, 59510 SAARI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Päiväkoti Laulujoutsen

Päiväkoti Moskuunniemessä.

Kiipolantie 2, 59100 PARIKKALA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Päiväkoti Satakieli

Päiväkoti Parikkalan keskustassa.

Pietarinkuja 1, 59100 PARIKKALA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Parikkalan kunta

Liittyvät palvelut

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Katso tiedot

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Katso tiedot

Päiväkotihoito esiopetusikäisille

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Sivua päivitetään.
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021