PLA_77197057.jpg
Etusivu / Varhaiskasvatus

nimetön.jpg

 

 

Varhaiskasvatuspäällikkö Heli Räsänen, puh. 044 781 1239, s-posti: heli.rasanen@parikkala.fi

Varhaiskasvatuksen esimies Elina Suntila, puh. 044 7811 273, s-posti elina.h.suntila@parikkala.fi

 


Varhaiskasvatukseen hakeminen ja lasten valinta

Varhaiskasvatukseen haetaan oheisella hakulomakkeella:

http://www.parikkala.fi/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen-lomakkeet

Voit myös pyytää hakulomakkeen varhaiskasvatuspäälliköltä.

Valinnoista päättää varhaiskasvatuspäällikkö. Paikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen tarpeen alkamista. Mikäli tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen tarvetta. Kun lapselle on myönnetty paikka kunnalliseen varhaiskasvatukseen, saa hän pitää sen siihen saakka, kunnes lähtee kouluun.

Päiväkodit       

* Päiväkoti Satakieli
Kangaskylä, Pietarinkuja 1, 59100 Parikkala,

VANAMOT-ryhmä  1-3 vuotiaille p. 040 556 8765   s-posti: vanamot.satakieli@parikkala.fi

ULPUKAT- ryhmä 3-5 vuotiaille  p. 044 781 1278  s-posti:  ulpukat.satakieli@parikkala.fi 

KUUKUSET vuorohoitolapset     p. 044 781 1324   s-posti: kuukuset.satakieli@parikkala.fi 

                                                                      

* Päiväkoti Laulujoutsen
 Parikkalantie 45, 59100 Parikkala, p. 040 530 5269, esiopetus + kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu: paivakoti.laulujoutsen@parikkala.fi

* Päiväkoti Kuperkeikka
Akonpohja, Neulatie 1, 59510 Saari, p. 044 781 1924

0-4 -vuotiaiden sisarusryhmä + kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu s-posti: paivakoti.kuperkeikka@parikkala.fi

Saaren esiopetus Koulutie 8, 59510 Saari p. 040 648 2195

s-posti: esiopetus.saari@parikkala.fi
           

Parikkalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019 alkaen

Varhaiskasvatus on varhaiskasvatuslain (voimaantulo 1.9.2018) mukaan lapselle kuuluva oikeus ja sillä tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.  Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.  Päivähoitoa suunniteltaessa ja järjestettäessä on huomioitava lapsen etu.

Oikeus varhaiskasvatukseen on sen ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa. Varhaiskasvatusta ei kuitenkaan ole järjestettävä aikana, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa.

Lasten kotihoidontuen kuntalisää Parikkalassa maksetaan seuraavasti: alle 3-vuotiaista 150 euroa ja yli 3-vuotiaista päivähoito-oikeuden piiriin kuuluvista sisaruksista 50 euroa, esikoululaiset eivät kuulu maksun piiriin. Lasten kotihoidontuen kuntalisän maksamisesta päätetään vuosittain taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Parikkalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

 Varhaiskasvatustiedote 1.8.2020.pdf

LAPE-muutosohjelma:

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on vuosina 2017 – 2018 toteutettava hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvuympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia. Hyvinvoinnin kannalta on oleellista, että apua ja tukea on saatavilla silloin, kun sitä tarvitsee. On myös tärkeää, että tuki vastaa perheiden tarpeisiin ja löytyy helposti omasta arkiympäristöstä. LAPE-muutoksella pyrimme vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, osallisuutta ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia.

LAPE-sivusto

 

Yhteenveto Varhaiskasvatuksen kehittämisen hankkeesta 2016-2017.docx

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021