PLA_77197057.jpg
Etusivu / Varhaiskasvatus
nimetön.jpg

s-posti: sari.kokkonen@parikkala.fi


Lasten kotihoidontuen kuntalisän muutos 1.3.2015 alkaen.
 
Lasten kotihoidontuen kuntalisän maksaminen jatkuu tämän valtuustokauden ajan, mikäli lainsäädännöstä tms. ei muuta johdu, seuraavasti: alle 3-vuotiaista 150 € ja yli 3-vuotiaista päivähoito-oikeuden piiriin kuuluvista sisaruksista 50 €, esikoululaiset eivät kuulu maksun piiriin.

 

Varhaiskasvatus on varhaiskasvatuslain (voimaantulo 1.8.2015) mukaan lapselle kuuluva oikeus ja sillä tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.  Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.  Päivähoitoa suunniteltaessa ja järjestettäessä on huomioitava lapsen etu.

Oikeus varhaiskasvatukseen on sen ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa. Varhaiskasvatusta ei kuitenkaan ole järjestettävä aikana, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036

 

 

                      

  Varhaiskasvatustiedote, 1.3.2017 alkaen.doc
 

                       Parikkalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2016.docx   

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2017