PLA_77197057.jpg
Etusivu / Varhaiskasvatus

nimetön.jpg

 

 

Varhaiskasvatuspäällikkö puh. 044-7811 239, s-posti: markku.hamalainen@parikkala.fi


Parikkalan paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma käyttöön 1.8.2017

 Opetushallitus määräsi 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittavat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen..

 

Varhaiskasvatus on varhaiskasvatuslain (voimaantulo 1.8.2015) mukaan lapselle kuuluva oikeus ja sillä tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.  Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.  Päivähoitoa suunniteltaessa ja järjestettäessä on huomioitava lapsen etu.

Oikeus varhaiskasvatukseen on sen ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa. Varhaiskasvatusta ei kuitenkaan ole järjestettävä aikana, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa.

Lasten kotihoidontuen kuntalisää Parikkalassa maksetaan seuraavasti: alle 3-vuotiaista 150 euroa ja yli 3-vuotiaista päivähoito-oikeuden piiriin kuuluvista sisaruksista 50 euroa, esikoululaiset eivät kuulu maksun piiriin. Lasten kotihoidontuen kuntalisän maksamisesta päätetään vuosittain taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036

 

 Parikkalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

 

 

Varhaiskasvatustiedote 1.8.2019 alkaen.doc

 

 

 

 

 

LAPE-muutosohjelma:

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on vuosina 2017 – 2018 toteutettava hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvuympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia. Hyvinvoinnin kannalta on oleellista, että apua ja tukea on saatavilla silloin, kun sitä tarvitsee. On myös tärkeää, että tuki vastaa perheiden tarpeisiin ja löytyy helposti omasta arkiympäristöstä. LAPE-muutoksella pyrimme vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, osallisuutta ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia.

LAPE-sivusto

 

Yhteenveto Varhaiskasvatuksen kehittämisen hankkeesta 2016-2017.docx

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020