PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Ympäristötoimi / Vesilupa
Palvelut

Vesilupa

Monet koti- tai mökkirannan pieniltäkin vaikuttavat hankkeet voivat vaatia vesilain mukaisen luvan tai niistä tulee tehdä ilmoitus.

Hankkeelle tarvitaan aina lupa, jos hankkeella on tiettyjä ympäristövaikutuksia; se muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä tai pohjaveden määrää tai laatua, ja tämä muutos

• aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä veden vähyyttä

• vahingoittaa luontoa tai huonontaa vesistön tai pohjaveden tilaa

• vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuriarvoja tai vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön

• vaarantaa terveyttä

• vähentää tärkeän pohjavesiesiintymän antoisuutta tai haittaa vedenottoa tai

veden käyttöä talousvetenä

• vahingoittaa kalastusta tai kalakantoja

• haittaa vesiliikennettä tai puutavaran uittoa

• vaarantaa puron luonnontilan säilymistä

• muulla tavoin loukkaa yleistä etua

Esimerkkejä vesiluvan tarpeesta

• ruoppaukselle tulee hakea aina vesilupa aluehallintovirastosta, kun

ruoppausmassan määrä ylittää 500 m³

• alle 500 m³ ruoppauksista on ilmoitettava ELY-keskukselle vähintään

30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Ks. ruoppaus

• ojittaminen vaatii luvan aluehallintovirastolta, jos ojitus voi aiheuttaa vesialueen pilaantumista

• suuret laiturit ja maapenkereet edellyttävät lupaa aluehallintovirastolta

Neuvonta on maksutonta, mutta varsinainen lupa maksaa.

Linkit

Imatran seudun ympäristötoimi

Imatran seudun ympäristötoimi hoitaa Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden alueella kunnille kuuluvat ympäristönsuojelun.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Imatran seudun ympäristötoimi

Liittyvät palvelut

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

Katso tiedot

Matonpesupaikat

Katso tiedot
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021