PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Ympäristötoimi / Vesilupa
Palvelut

Vesilupa

Monet koti- tai mökkirannan pieniltäkin vaikuttavat hankkeet voivat vaatia vesilain mukaisen luvan tai niistä tulee tehdä ilmoitus.

Hankkeelle tarvitaan aina lupa, jos hankkeella on tiettyjä ympäristövaikutuksia; se muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä tai pohjaveden määrää tai laatua, ja tämä muutos

• aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä veden vähyyttä

• vahingoittaa luontoa tai huonontaa vesistön tai pohjaveden tilaa

• vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuriarvoja tai vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön

• vaarantaa terveyttä

• vähentää tärkeän pohjavesiesiintymän antoisuutta tai haittaa vedenottoa tai

veden käyttöä talousvetenä

• vahingoittaa kalastusta tai kalakantoja

• haittaa vesiliikennettä tai puutavaran uittoa

• vaarantaa puron luonnontilan säilymistä

• muulla tavoin loukkaa yleistä etua

Esimerkkejä vesiluvan tarpeesta

• ruoppaukselle tulee hakea aina vesilupa aluehallintovirastosta, kun

ruoppausmassan määrä ylittää 500 m³

• alle 500 m³ ruoppauksista on ilmoitettava ELY-keskukselle vähintään

30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Ks. ruoppaus

• ojittaminen vaatii luvan aluehallintovirastolta, jos ojitus voi aiheuttaa vesialueen pilaantumista

• suuret laiturit ja maapenkereet edellyttävät lupaa aluehallintovirastolta

Neuvonta on maksutonta, mutta varsinainen lupa maksaa.

Imatran seudun ympäristötoimi

Liittyvät palvelut

Matonpesupaikat

Katso tiedot

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

Katso tiedot
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021