PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Yksityistieavustukset
Palvelut

Yksityistieavustukset

Kunnalta voit anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Tiet on jaettu kunnossapitoluokkiin 1 – 5 jokseenkin valtion käyttämän pisteytyksen mukaisesti.

Kunnossapitoluokkaa voidaan tarkistaa muuttuneiden olosuhteiden mukaan.

Avustusten saaminen edellyttää, että

 1. tielle on perustettu tiekunta
 2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.
 3. Avustuskelpoisuus

  Kunnan varoista annetaan vuosittain avustusta sellaisen autolla -ajokelpoisen yksityistien kunnossapitoon, jota koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja

  - jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys tai

  - joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään yhden kilometrin matkalla ja jonka vaikutuspiirissä on I – IV kunnossapitoluokissa vähintään kolme pysyvästi asuttua asuinrakennusta ja V kunnossapitoluokassa a) vähintään kolme pysyvästi asuttua asuinrakennusta tai b) vähintään yksi pysyvästi asuttu asuinrakennus, sekä tien pituus on vähintään 300 metriä.

  Avustusta ei myönnetä

  • tiekunnan tiehen kuuluvalle pelkästään maa- tai metsätalouskäytössä olevalle tielle
  • pelkästään vapaa-ajanasuntoihin johtavalle tielle tai sen osalle
  • asemakaava-alueella olevalle tielle tai sen osalle
  • sellaiselle tielle, johon ei ole perustettu tiekuntaa

  Sen estämättä mitä edellä on sanottu, myönnetään avustusta edelleen sellaiselle jo avustusta saaneelle I – IV kunnossapitoluokan yksityiselle tielle, jolla on ainakin yksi pysyvästi asuttu talous (= ent. valtionapusäännös).

  Kunnossapitoluokat

  • Tiet on jaettu kunnossapitoluokkiin 1 – 5 jokseenkin valtion käyttämän pisteytyksen mukaisesti.
  • Kunnossapitoluokkaa voidaan tarkistaa muuttuneiden olosuhteiden mukaan.

  Avustettavat kustannukset vuonna 2019

  Kunnossapitoluokka enimmäiskustannukset € / km enimmäisavustus € / km

  1 885 531

  2 885 531

  3 658 395

  4 606 364

  5 455 273

Puhelinasiointi

Rakentamispäällikkö

Rakentamispäällikkö puhelin.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6531513

Lomakkeet

Hakemus yksityistien kunnossapitoavustuksen maksattamiseksi

Hakemus yksityistien kunnossapitoavustuksen maksattamiseksi v. 2019 (vuoden 2018 kustannusten perusteella)

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Parikkalan kunnanvirasto Harjulinna

Parikkalan kunnanvirasto

Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Yksityistielaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560

Parikkalan kunta

Liittyvät palvelut

Katujen, yleisten alueiden ja kiinteistöjen kunnossapito

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

Yksityistieavustukset

 

Parikkalan kunnan yksityistieavustukset ovat haettavana, hakuaika päättyy 12.6.2020.

 

Hakuohjeet ja – lomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä. Hakemuksen palautus: Parikkalan kunta, rakentamispäällikkö Vesa Berg, Harjukuja 6, 59100 Parikkala 12.6.2020 mennessä. Lisätietoja rakentamispäällikkö Vesa Berg , 040 6531513.

 

 

yksityistieavustushakemus 2020, saatekirje.pdf

Yksityistieavustushakemus 2020, tiliote.pdf


Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021