PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Rakennusvalvonta
Palvelut

Rakennusvalvonta


Harjukuja 6
59100 Parikkala
Rakennustarkastaja Seppo Vento (15.9.2015 alkaen)
p. 044 7811 220
s-posti: seppo.vento@parikkala.fi

Rakennustarkastaja palvelee erikseen sovittavina aikoina. 


Kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennuslautakunta ja rakennustarkastaja.

                          
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.

Lupahakemusten käsittely: 
  
Rakennuslautakunta
Rakennuslupahakemukset, jotka kohdistuvat kerrosalaltaan yli 400:n neliömetrin suuruisen rakennuksenrakentamiseen.
Poikkeamishakemukset, joissa poikkeaminen on MRL:n mukaan annettu kunnan ratkaistavaksi.
Suunnittelutarveratkaisuhakemukset.
Maa-ainesten ottolupahakemukset.

Rakennustarkastaja
Rakennuslupahakemukset, jotka kohdistuvat kerrosalaltaan alle 400:n neliömetrin suuruisten rakennusten rakentamiseen.
Rakennusten korjaamis- ja muutoshakemukset.
Toimenpidelupahakemukset.
Toimenpideilmoitukset.
Rakennusten purkamislupahakemukset.
Maa-ainesten ottolupahakemukset silloin, kun ottamismäärä on enintään 5000 m³.
Maisematyölupahakemukset.

Rakennusjärjestys 2005.pdf

Rakennusvalvontataksa 1.1.2015.pdf

Rakennuslupahakemus.pdf

Lomakkeet

 

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2017