PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Palo- ja pelastustoimi / Palotarkastus
Palvelut

Pelastustoiminta

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastustoiminnan tulosyksikössä toimii n. 800 henkilöä koostuen päätoimista, sivutoimista ja sopimuspalokuntien hälytysosastojen henkilöstöstä.

Pelastustoiminta

• vastaa tarkoituksenmukaisen sopimuspalokuntajärjestelmän kehittämisestä ja ylläpitämisestä yhteistyössä sopimuspalokuntien kanssa

• edistää pelastustoimen tehtävissä käytettävien vapaaehtoisten organisaatioiden toimintaedellytyksiä käytössä olevin resurssein

• vastaa erillisten sopimusten perusteella palokuntien suorittamista ensihoitoon kuuluvista ensivastetehtävistä

• vastaa sopijakuntien osalta öljyvahinkojen torjuntalaissa tarkoitetun kunnan öljyvahinkojen jälkitorjuntaviranomaisen tehtävistä

• vastaa turvallisuusselvityksen piiriin kuuluvien kohteiden (SEVESO – kohteet) osalta edellytettyjen ulkoisten pelastussuunnitelmien laadinnasta ja ylläpidosta

• vastaa pelastustoimintaan osallistuvan sopimuspalokuntien henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksen suunnittelusta sekä ohjaaa ja tukee sopimuspalokuntien pelastustoiminnan har-oittelua ja muun sisäisen koulutuksen toteuttamista.

• vastaa viestiliikenteen, pelastusmuodostelmien hälyttämisen, kenttäjohtamisjärjestelmien sekä väestön varoittamisjärjestelmien kehittämisestä ja ylläpitämisestä

• vastaa yhteistyössä kuntien kanssa sammutusvesihuollosta

• valmistelee ja suunnittelee väestönsuojeluun liittyvät asiat pelastustoiminnan osalta

• valmistee ja suunnitelee väestön suojaamiseen kuuluvat onnettomuus- ja kohde-evakuointeihin liittyvät suunnitelmat yhteistyössä sopijakuntien kanssa

• vastaa pelastustoiminnassa tarvittavan kaluston ja varusteiden kehittämisestä, hankinnasta, ylläpidosta, huollosta ja huollon ohjeistuksesta, korjaamopalveluista sekä tarvittavien kalustoluettelojen ylläpidosta

Kiirellisissä asioissa soita aina 112

Muissa asioissa yhteystiedot löytyvät sivulta www.ekpelastuslaitos.fi

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Liittyvät palvelut

Sopimuspalokunta

Sopimuspalokuntia (VPK) Parikkalan kunnan alueella on kolme.

Katso tiedot

Nuohous

Nuohouksen järjestäminen Etelä-Karjalan alueella

Katso tiedot

Palotarkastus

Lakisääteisen palotarkastustoiminnan Parikkalassa hoitaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2019