PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Palo- ja pelastustoimi / Nuohous
Palvelut

Nuohous

Parikkalan alueella on siirrytty vuoden 2018 alusta sopimusperustaiseen nuohousjärjestelmään.

Sopimusperusteisessa nuohousjärjestelmässä rakennuksen omistaja tai haltija voi sopia nuohouksesta vapaasti haluamansa nuohousyrittäjän kanssa. Nuohoustyön hinta määräytyy vapaasti.

Alueella toimivien nuohoojien yhteystietoa voi hakea esimerkiksi mainoksista, internetistä, numerotiedustelusta tai Nuohousalan keskusliiton sivuilta www.nuohoojat.fi. Nuohoustyötä ovat päteviä suorittamaan:

• Nuohoojan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt

• Nuohoojan ammattitutkintoa suorittavat henkilöt, jotka ovat suorittaneet opinnoistaan tulisijojen ja savuhormien nuohousta sekä kiinteistöjen turvallisuuden tarkkailua koskevat osiot. Kelpoisuus on voimassa kolme vuotta.

Tilaaja voi tarvittaessa pyytää nuohouksen suorittajaa esittämään todistuksen pätevyydestään. Tällaisia todistuksia ovat esimerkiksi Nuohousalan keskusliiton kortti, nuohoojan tutkintotodistus tai opiskelijan ote opintosuoritteesta.

Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä reklamaatio eli valitus virheellisestä nuohoussuoritteesta. Reklamointi tulee osoittaa nuohoustyön suorittaneeseen yritykseen. Mikäli asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen, asiakas voi olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan, puh. 029 553 6901, www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta. Markkinointia ja menettelyjä asiakassuhteessa kuluttajasuojan kannalta valvoo kuluttaja-asiamies.

Rakennuksen omistajan ja haltijan on huolehdittava yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta ja huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta, että tulisijat ja hormit on nuohottu sekä ilmanvaihtokanavat ja - laitteistot on huollettu ja puhdistettu.

Vuoden välein on nuohottava

• kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen.

• yksinomaan kevytöljyllä käytettävä tulisija hormeineen.

• muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit.

Yllä kerrottu määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja.

Kolmen vuoden välein on nuohottava

• omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit.

Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava lisäksi ennen käyttöönottoa.

Suuluukuttoman tulisijan (eli avotakan) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita.

Rakennuksen omistaja tai haltija on velvollinen esittämään tarvittaessa pelastusviranomaiselle kirjallisen dokumentin suoritetusta nuohoustyöstä. Tämä voi käytännössä olla nuohoojan tekemä nuohoustodistus tai kuitti nuohouksen suorittamisesta. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuus on huolehtia myös siitä, että nuohooja voi suorittaa työnsä turvallisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistön kattotikkaat ja - sillat tulee olla säädösten mukaiset ja kunnossa.

Palvelu on maksullinen.

Nuohoojat laskuttavat työnsä rakennuksen omistajalta.

Puhelinasiointi

Parikkalan nuohoojat

Parikkalan nuohoojien yhteystiedot.

Lisää tietoa
Puh. +358 04 00340623 Puh. +358 04 69316870 Puh. +358 05 05605922

Rakennuksen omistaja, haltija tai toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että tiloissa olevat tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti ja asianmukaisesti. Myös ilmanvaihtokanavat ja -laitteet pitää huoltaa ja puhdistaa siten, että niistä ei aiheudu palovaaraa.

Kuntien muodostama pelastustoimen alue päättää nuohoustoimen järjestämisestä alueella. Pelastustoimen alue voi huolehtia nuohouksesta itse tai tilata työn yritykseltä. Pelastustoimen alue voi myös päättää, että rakennusten omistajien tai haltijoiden tulee itse sopia nuohouksesta alan toimijoiden kanssa.

Jos nuohooja havaitsee vikoja tai puutteita tulisijoissa, savuhormeissa, tikkaissa tai turvavarusteissa, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti sekä asiakkaalle että pelastuslaitokselle.

Pelastuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379

Useita tuottajia.

Liittyvät palvelut

Sopimuspalokunta

Sopimuspalokuntia (VPK) Parikkalan kunnan alueella on kolme.

Katso tiedot

Nuohous

Nuohouksen järjestäminen Etelä-Karjalan alueella

Katso tiedot

Pelastustoiminta

Pelastustoiminta Etelä-Karjalan alueella

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2019