PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Liikenneväylät / Katujen, yleisten alueiden ja kiinteistöjen kunnossapito
Palvelut

Yksityistieavustukset

Kunnalta voit anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Tiet on jaettu kunnossapitoluokkiin 1 – 5 jokseenkin valtion käyttämän pisteytyksen mukaisesti.

Kunnossapitoluokkaa voidaan tarkistaa muuttuneiden olosuhteiden mukaan.

Avustushakemus tulee toimittaa 4.5.2018 mennessä tekniseen toimistoon rakennustarkastajalle.

Avustusten saaminen edellyttää yleensä, että tien hoitoa varten on perustettu tiekunta.

Avustuskelpoisuus

Kunnan varoista annetaan vuosittain avustusta sellaisen autolla -ajokelpoisen yksityistien kunnossapitoon, jota koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja

- jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys tai

- joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään yhden kilometrin matkalla ja jonka vaikutuspiirissä on I – IV kunnossapitoluokissa vähintään kolme pysyvästi asuttua asuinrakennusta ja V kunnossapitoluokassa a) vähintään kolme pysyvästi asuttua asuinrakennusta tai b) vähintään yksi pysyvästi asuttu asuinrakennus, sekä tien pituus on vähintään 300 metriä.

Avustusta ei myönnetä

- tiekunnan tiehen kuuluvalle pelkästään maa- tai metsätalouskäytössä olevalle tielle

- pelkästään vapaa-ajanasuntoihin johtavalle tielle tai sen osalle

- asemakaava-alueella olevalle tielle tai sen osalle

- sellaiselle tielle, johon ei ole perustettu tiekuntaa

Sen estämättä mitä edellä on sanottu, myönnetään avustusta edelleen sellaiselle jo avustusta saaneelle I – IV kunnossapitoluokan yksityiselle tielle, jolla on ainakin yksi pysyvästi asuttu talous (= ent. valtionapusäännös).

Kunnossapitoluokat

- Tiet on jaettu kunnossapitoluokkiin 1 – 5 jokseenkin valtion käyttämän pisteytyksen mukaisesti.

- Kunnossapitoluokkaa voidaan tarkistaa muuttuneiden olosuhteiden mukaan.

Avustettavat kustannukset vuonna 2018

Kunnossapitoluokka enimmäiskustannukset € / km enimmäisavustus € / km

1 864 518

2 864 518

3 642 385

4 592 355

5 444 266

Puhelinasiointi

Rakennustarkastaja, työsuojelupäällikkö

Rakennustarkastaja Seppo Vento

Lisää tietoa
Puh. +358 44 7811220

Lomakkeet

Hakemus yksityistien kunnossapitoavustuksen maksattamiseksi

Hakemus yksityistien kunnossapitoavustuksen maksattamiseksi v. 2018 (vuoden 2017 kustannusten perusteella)

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Parikkalan kunnanvirasto Harjulinna

Parikkalan kunnanvirasto Harjulinna

Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA

Aukioloajat

Ma - Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Laki yksityisistä teistä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1962/19620358

Parikkalan kunta

Liittyvät palvelut

Katujen, yleisten alueiden ja kiinteistöjen kunnossapito

Kunta hoitaa asemakaava-alueen katujen, puistojen ja yleisten alueiden, sekä kiinteistöjen kunnossapidon.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2018