PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Liikenneturvallisuus
Palvelut

Parikkalan kunnan liikenneturvallisuustyö

 

Valtakunnallisena liikenneturvallisuustavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Imatran seudun kuntien yhteinen liikenneturvallisuusvisio korostaa kaikkien yhteistä vastuuta turvallisesta liikkumisesta:


”Ehjänä perille – se on siusta ja miusta kii”

Imatran seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat valmistuivat kesällä 2019. Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lisäksi työhön osallistuivat Liikenneturva, Kaakkois-Suomen poliisilaitos sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Yhteisenä tavoitteena on vähentää seudulla tapahtuvien liikenneonnettomuuksien määrää ja tehdä liikkumisesta turvallisempaa.

 

Liikenneturvallisuustyö

Liikenneturvallisuussuunnitelmissa sovittiin yhtenäiset painopisteet liikenneturvallisuustyölle:

1. Koululaisten ja nuorten liikenneturvallisuus parantuu
2. Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus parantuu ja suosio kasvaa
3. Päättäjien liikenneturvallisuustietous lisääntyy ja päättäjät ovat vahvemmin mukana liikenneturvallisuustyössä
4. Ikääntyneiden turvallinen liikkuminen lisääntyy.

Liikenneturvallisuutta voidaan edistää kolmella tavalla: vaikuttamalla liikkujiin, liikenneympäristöön sekä liikkumisvälineisiin. Liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää laajaa keinovalikoimaa ja siten monien eri tahojen yhteistyötä. Samanaikaisesti tarvitaan asenteisiin, tietoihin ja taitoihin, maankäyttöön, liikenneympäristöön ja liikkumisvälineisiin kohdistuvia toimia sekä liikenteen valvontaa. Liikenneturvallisuuden parantuminen edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä.

Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilaston mukaan Imatran seudulla tapahtui vuosina 2014–2018 keskimäärin 91 tieliikenneonnettomuutta vuosittain. Onnettomuuksista keskimäärin 32 johti henkilövahinkoon ja niissä menehtyi keskimäärin kolme ja loukkaantui 40 henkilöä vuosittain. Vastaavalla tarkastelujaksolla Parikkalan alueella tapahtui vuosittain keskimäärin 17 tieliikenneonnettomuutta, joissa loukkaantui keskimäärin 7 henkilöä.

 

 

Parikkalan liikenneturvallisuustyöryhmä

Parikkalassa liikenneturvallisuustyön koordinoinnista ja seurannasta vastaa poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä. Ryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa. Tavoitteena on, että liikenneturvallisuustyöryhmässä käsitellään niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaankin liittyviä asioita ja toimenpiteitä. Tämän mahdollistaa eri tahojen kattava edustus työryhmässä.


Työryhmän kokoonpano (päivitetty 04/2021):

Jari Venhovaara                              Liikuntapalvelut, ryhmän puheenjohtaja

Antti Juntunen                                 Tekninen

Vesa Berg                                       Tekninen

Mari Soikkeli                                    Neuvolat (Eksote)

Heli Räsänen                                   Varhaiskasvatus

Janne Hirvonen                               Perusopetus ja lukio

Marita Hänninen                              Vapaa-aikapalvelut / Nuoriso

Raimo Åkerlund                               Työsuojelu

Päivi Tavi                                         Vanhustyö (Eksote)

Timo Uosukainen                             Pelastuslaitos

Johanna Kosunen                            Poliisi

Tarja Korhonen                               Liikenneturva

Sonja Lehtonen                               Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Ville Alppisara                                  Imatran seudun liikenneturvallisuustoimija (Ramboll), ryhmän sihteeri

 

Liikenneturvallisuuteen liittyvää materiaalia ja linkkejä

Parikkalan liikenneturvallisuussuunnitelma

Suunnitelma-aineisto Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nettisivuilla

Kuntien liikenneturvallisuustyö

Liikenneturva

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021