PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Kaavoitusasiat / Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen
Palvelut

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai rakennusluvan perusteeksi kelpaavaa yleiskaavaa. Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle.

Parikkalan kunnan alueella on voimassa seuraavat rantayleiskaavat:

- Simpelejärven rantayleiskaava

- Pienten vesistöjen rantayleiskaava

- Parikkalan pohjoisosan pienten vesistöjen rantayleiskaava

- Uukuniemen rantayleiskaava

Ranta-asemakaavat:

- Rajaniemen ranta

- Argusjärven ranta

- Särkänpään ranta

- Laatokanportin ranta

- Simmeltuvan ranta

Ajankohtaisista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

Toimi näin

Kunta antaa ohjeet niille, jotka haluavat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

  • Puhelinasiointi

Rakentamispäällikkö

Rakentamispäällikkö Olli Summala

Lisää tietoa
+358 406531513

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jonka on erikseen todettu kelpaavan rakennusluvan perusteeksi. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Palvelun toteuttaa

Parikkalan kunta

Liittyvät palvelut

Kaavoituskatsaus

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista.

Katso tiedot

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Rakentamista varten tontille tulee merkitä korkeusasema ja rakennusluvan mukaisten rakennusten kulmien paikat.

Katso tiedot

Rajankäynti asemakaava-alueella

Rakennusluvassa määrätään rakennusvalvontamittaukset, eli rakennuksen maastoon merkintä ja sijaintikatselmus.

Katso tiedot
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2018