PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Kaavoitusasiat / Kolmikannan osayleiskaava
Palvelut

 

Rajanylityspaikan tarpeiden perusteella muutettu yleiskaavaluonnos on valmis. Viranomaislausunnot ja nähtävilläolo alkuvuodesta 2018. Kaavaehdotus tullee valtuustokäsittelyyn syksyllä 2018.

 

Kolmikannan osayleiskaavaluonnos

 

Kolmikannan osayleiskaavaehdotus pidetään MRL 62 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 1.2.–5.3.2018 välisenä aikana.

Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä Parikkalan kunnan nettisivuilta www.parikkala.fi ja kunnanvirastolla, os. Harjukuja 6, 59100 Parikkala. Lisätietoja kunnossapitopäällikkö Anja Jaako, 044 7811 232 (anja.jaako@parikkala.fi).

 

Mahdolliset kirjalliset muistutukset on toimitettava nähtävänä oloajan kuluessa osoitteella: Parikkalan kunta, Elinvoima- ja elinympäristölautakunta, Harjukuja 6, 59100 Parikkala.

 

Kolmikanta kaavaselostus.pdf

 

LIITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

LIITE 2. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi.pdf

LIITE 3. Muinaisjäännösinventointi 2013.pdf

LIITE 4. Luontoselvitys 2013.pdf

LIITE 5. Kaava-alueella voimassa olevat yleiskaavat.pdf

LIITE 6. Ote Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan liikenneselvityksestä.pdf

LIITE 7. Parikkala - Syväoron rajanylityspaikan toteutettavuusselvitys.pdf

LIITE 8. Pienten vesistöjen yleiskaavan rakennusoikeudet.pdf

LIITE 9. Kaavan laatijan vastineet kaavaluonnoksen palautteeseen.pdf

LIITE 10. Viranomaisneuvottelujen muistiot.pdf

 

Kartta Kolmikanta.pdf

 

Kolmikanta merkinnät.pdf

 

 

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2018