PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Kehityshankkeet / Membraanitekniikan hyödyntäminen kunnallisten jätevesien puhdistuksessa
Palvelut

logo_kunta_LUT_Lpr_Ima.jpg
Membraanitekniikan hyödyntäminen kunnallisten jätevesien puhdistuksessa EAKR-hanke

Parikkalan kunta on saanut EAKR-rahoituksen membraanitekniikan hyödyntäminen kunnallisten jätevesien puhdistuksessa -hankkeelle. Projekti toteutetaan tutkimusyhteistyönä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa, jolloin molemmat osapuolet osallistuvat tutkimuksen sisällön määrittelemiseen ja tutkimuksen rahoittamiseen.

Parikkalan kunta on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja jätevesien käsittelemiseksi. LUT on keväällä 2013 tehnyt kirjallisuusselvityksen membraanitekniikan hyödyntämisestä kunnallisten jätevesien puhdistamisessa ja toteuttanut koesuodatuksen Parikkalan jätevesillä. Näiden selvitysten perusteella haluttiin viedä asiaa eteenpäin testaamalla membraaniobioreaktoriin perustuvaa puhdistustekniikkaa paikan päällä Parikkalan jätevedenpuhdistamolla. 

Projektissa toteutetaan puolen vuoden mittainen tutkimusjakso, jossa Parikkalan jätevedenpuhdistamolle asennetaan pilot-laitteisto, johon osa puhdistamolle tulevasta jätevedestä johdetaan. Laitteiston puhdistamasta jätevedestä otetaan säännöllisesti näytteitä ja analysoidaan puhdistustuloksia. Lisäksi projektissa tehdään laboratoriomittakaavan kokeita LUT:n membraanitekniikan laboratoriossa. Pilotoinnin avulla selvitetään myös membraanitekniikan soveltuvuutta kylmille jätevesille sekä membraaniobioreaktorilla puhdistetun veden jatkopuhdistusta membraanisuodatuksella, lähinnä nanosuodatukseen ja käänteisosmoosiin perustuen. 

Projektin tavoitteena on saada aikaan jätevedenpuhdistusprosessi, joka vastaa tulevaisuuden haasteisiin niin ravinteiden poiston kuin vaikeasti biohajoavan orgaanisen aineen suhteen. Prosessissa muodostuvat liete ja konsentraatti tuotteistetaan ja/tai hyödynnetään edelleen (kompostointi, poltto, mädätys). Tavoitteena on mahdollisimman vähän jätettä tuottava puhdistusprosessi. Jätevedenpuhdistusprosessissa muodostuvan yhdyskuntalietteen polttamista PAKU-prosessilla selvitetään. Parikkalan kunta ja Endev Oy vievät eteenpäin yhdyskuntalietteen kuivaus- ja polttolaitoksen koetoimintahanketta.

Projektin tuloksena saadaan Parikkalan kunnalle päätöksentekoa helpottamaan tietoa membraanbioreaktorin soveltuvuudesta Parikkalan jätevesien käsittelyyn. Kokonaisuutena hanke luo pohjan kunnallisten jätevesien tehokkaammalle puhdistamiselle erityisesti pienissä ja keskisuurissa puhdistamoissa.

Hankkeen loppuraportti: loppuraportti 3.3.2015.pdf

 

      vipuvoimaaEU_rgb.jpg                                                                EAKR_lippu_logo(1).jpg

                     
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021