PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Kehityshankkeet / Kolmen kunnan matkailuhanke
Palvelut

Hankkeen toteutusaika 1.9.2018-31.12.2019.

 

Tausta ja tarve 

Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti ovat maantieteellisesti lähellä toisiaan ja valtatie 6 menee niiden läpi. Kunnat ovat pieniä ja joutuvat kilpailemaan matkailijoista isompien kaupunkialueiden kanssa. Yksittäinen kunta on pieni yksikkö tarjoamaan matkailun palveluita saati markkinoimaan ja myymään niitä. Pienten kuntien olisi järkevää yhdistää resurssinsa ja vähintäänkin kokeilla saadaanko yhteistyötä aikaiseksi. Haasteena on myös matkailupalveluiden vähäinen määrä ja hajanaisuus alueilla. Esimerkiksi jos matkailijaryhmä haluaa ostaa muutaman päivän matkapaketin kuntien alueelle, niin tällä hetkellä erittäin harva toimija kykenee sellaista tarjoamaan. Näihin tarpeisiin voidaan vastata paremmin, jos alueen kunnat ja matkailutoimijat kykenevät yhteistyöhön.

 

Mitä tehdään

Hankkeessa harjoitellaan käytännön yhteistyötä matkailun puitteissa ja tutustutaan alueen muihin toimijoihin. Hankkeen hallinnoinnista vastaavat kunnat, ja alueiden yritykset ja yhdistykset ovat toteuttavia kumppaneita. Kunnat tarjoavat apua matkailun kehittämiseen ja markkinointiin omien resurssiensa mukaan. Kunnat toimivat myös hankkeen vetureina ja varmistavat, että asiat etenevät sovitusti. Tärkeintä on, että asian eteen tehdään yhdessä töitä. Eri kuntien alueelta tulevat yritykset ja yhdistykset pääsevät tekemään käytännön yhteistyötä ja harjoittelemaan yhteistoimintaa sekä miten isoja ryhmiä voidaan ottaa vastaan yhdessä (usean toimijan matkailupalvelut yhdessä paketissa). Lisäksi he saavat koulutusta aiheen puitteissa.

 

Kolmen kunnan matkailuhanke_esiselvitys (Entra oy).pdf

 

Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden matkailun käsikirja 2019.pdf

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021