PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Kehityshankkeet / HINKU-hanke / Yrityksille
Palvelut

Miten yritys voi vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä?

Yritykset ovat merkittävässä asemassa kunnan hiilineutraalin statuksen saavuttamisessa. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen ja energian-säästön seurauksena on taloudellisen edun lisäksi saavutettavissa myös muita etuja, kuten edelläkävijyys kilpailijoihin verrattuna ja parempi imago. Alle on koottu vinkkejä energiansäästöön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen yrityksissä.

Yritysten toimiala määrittelee hyvin vahvasti yrityksen mahdollisuuksia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Kaikkia yrityksiä kuitenkin yhdistää energiankulutus ja mahdollisuudet vaikuttaa siihen. Yritysten energiaoppaaseen on koottu tietoa yritysten energiansäästöön ja energiatehokkuuteen liittyvistä asioista. Oppaasta löytyy myös tietoa yrityksille tarjottavasta energiakatselmustoiminnasta ja energiatehokkuus-sopimuksista.

Kauppa- ja teollisuusministeriö on toimittanut laajan PK-yritysten energiaoppaan.

PK-teollisuudelle on suunnattu Motivan toimittama PK-teollisuuden energiansäästöopas. 

Motiva on tuottanut myös oppaan Energiansäästö suunnitelmallisesti prosesseihin. 

Maatiloille on olemassa oma Maatilojen energiaohjelma, jossa on tavoitteena tilojen kannattavuuden parantaminen ja asetettujen energiansäästötavoitteiden saavuttaminen. 

Yritystoiminnan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää esimerkiksi siirtymällä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin polttoaineisiin lämpöenergiantuotannossa. Maatiloilla voidaan myös hyödyntää lantaa energiantuotannossa.

Useimmissa yrityksissä on käytössä toimistokoneita, kuten tieto- ja kopiokoneita. Niiden virransäästöasetuksia kannattaa säätää sellaisiksi, että ne hyvinkin nopeasti menevät virransäästötilaan, jos niitä ei käytetä. Myös valojen ohjauksella ja luonnonvalon hyödyntämisellä saadaan energiankulutusta pienennettyä. Myös ilmastointia optimoimalla voidaan säästää huomattavia määriä energiaa.

Yritysmaailmassa tulisi muistaa sama kuin pientalojen rakentamisessakin: Energiatehokkuus tulisi huomioida jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, koska energiatehokkuuden lisääminen jälkikäteen on vaikeaa ja kallista. Korjausrakentamisessa kannattaa kiinnittää huomiota ikkunoiden ja ovien tiiviyteen sekä eristeiden paksuuksiin. Koneita uusittaessa tulisi energiatehokkuus ottaa huomioon takaisinmaksuaikoja laskettaessa.

Yritys voi hyötyä ympäristö- ja ilmastoystävällisestä imagostaan viestimällä siitä avoimesti sidosryhmilleen. Parikkalan HINKU-hankkeessa on tehty diplomityö Energia- ja ilmastotoimenpiteiden käynnistäminen pk-yrityksissä, jossa kehitettiin toimintamalli ja laskuri, joiden avulla yritykset voivat havainnollistaa kasvihuonekaasupäästöjen merkittävyyden liiketoimintansa kehittämisen näkökulmasta.

Mikäli yrityksellä on jo olemassa oleva ympäristöjärjestelmä (EMAS tai ISO 14040) kannattaa energiansäästö ja energiatehokkuus ottaa osaksi tätä ympäristöjärjestelmää. Toimistot voivat myös liittyä esimerkiksi WWF:n Green Office -järjestelmään, joka on kevennetty ympäristöjärjestelmä ja se tähtää energiansäästöön. Myös HINKU-hankkeessa kehitetty toimintamalli on luonteeltaan kevennetty ja se tähtää yrityksen toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja energiansäästöön.

 
HINKU_Parikkala_vaaka.png
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021