PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Kehityshankkeet / HINKU-hanke
Palvelut

HINKU_Parikkala+slogan_vaaka.png

Parikkala yhdessä Mynämäen, Kuhmoisten, Padasjoen ja Uudenkaupungin kanssa lähti mukaan HINKU-hankkeeseen, jossa tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä muita Suomen kuntia nopeammin. Kunnan hiilineutraalitila on tila, jossa kunnan kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. HINKU-hanke jatkui Prohinku-hankkeena. Tutustu tarkemmin hankkeeseen HINKU-foorumin sivuilla. ___________________________________________________________

Suomen kuntaliiton tutkimuksen mukaan kasvihuonekaasupäästöt olivat v. 1998 vuodessa keskimäärin 9400 kg asukasta kohden. Parikkalan kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2007 noin 8800 kg jokaista parikkalalaista kohden. Suomessa kasvihuonekaasupäästöjä syntyi noin 15500 kg asukasta kohden (energiaa runsaasti kuluttava suurteollisuus aiheuttaa erittäin suuret päästöt). Parikkalan päästöt ovat keskimääräistä pienempiä suurteollisuuden puuttumisen ja toisaalta runsaan biopolttoaineen käytön takia.

Vuoden 2020 kasvihuonekaasupäästötavoite Parikkalassa tulisi olla 7000 – 7500 kg. Päästövähennykset tulisi kohdistaa ensisijaisesti niille sektoreille, joilla vähennyksiä on saatavissa helposti ja järkevillä investoinneilla. Nopeimmin kasvihuonekaasupäästöt kuitenkin vähenevät jokaisen kulutustottumuksia muuttamalla siten, että energiankulutus ja syntyvän jätteen määrä vähenevät.

Parikkalassa on mahdollisuus vaikuttaa energiatuotannon ja –kulutuksen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseen tehostamalla biopolttoaineiden käyttöä ja parantamalla rakennusten energiatehokkuutta. 

Asuntojen rakentamisessa voitaisiin heti ottaa käyttöön tekniikoita, jotka laskisivat lämmitysenergian käyttöä. Kunnan rakennusviranomainen pystyy ohjaamaan rakentamista energiatehokkaammaksi.

Liikenteen polttoaineet ovat Parikkalan merkittävin kasvihuonekaasulähde. Yksityisten ja julkisten palvelujen keskittäminen lisää liikennöintitarvetta koko suuren ja pitkänomaisen kunnan alueella. Liikenteen polttoaineiden kulutusta lisäävät myös Suomen valtatieverkkoon kuuluvien vt6 ja vt14 liikennemäärät.

Parikkalan maa- ja karjatalous on alueen luontaisiin vahvuuksiin perustuvaa kehittyvää elinkeinotoimintaa. Ilmastomuutokseen vaikuttavat mm. märehtijöiden kuten lehmien tuottama metaani, jonka osuus kasvihuonekaasuista on kuitenkin vain pari prosenttia. Karjatalouden kasvihuonekaasupäästöt tulee kuitenkin katsoa kuntaa laajemmassa mittakaavassa, koska valtaosa Parikkalassa tuotetusta 17 miljoonasta maitolitrasta kulutetaan Parikkalan ulkopuolella.

Parikkalassa toimii keskitetty jätehuolto. Kasvihuonekaasupäästöjä saadaan edelleen vähennettyä tehostamalla jätteiden lajittelua. Biojätteen paikallinen käsittely ja hyödyntäminen, metalli- ja lasijätteen toimittaminen asianomaisiin paikkoihin ja paperikierrätys ovat kaikkien kuntalaisten jokapäiväisiä ekotekoja.
 
20130219-hinku-logo-rgb-01cm (1).jpg
Etusivu
HINKU-uutiskirje
HINKU-hanke

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021