PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Kehityshankkeet / Biotalous-hanke / Biokaasu
Palvelut

Mitä on biokaasu?

biokaasulaitos.jpg

Biokaasua voidaan tuottaa mädättämällä monista eri biomassoista, mutta yleisimmät raaka-aineet ovat eläintiloilla muodostuva lanta ja yhdyskuntalietteet sekä teollisuuden sivuainevirrat. Prosessissa muodostuva mädätysjäännös on arvokasta lannoitus- ja maanparannusainetta. Lantaan verrattuna mädätysjäännöksen sisältämä typpi on yleensä kasveille paremmin hyödynnettävässä muodossa, myös typen huuhtoutuminen pelloilta on vähäisempää. Mädätysprosessi hajottaa haisevat orgaaniset yhdisteet, joten myös hajuhaitat vähenevät. 

Lisätietoja biokaasun tuottamisesta maatiloilla löytyy Motivan tuottamasta Biokaasun tuotanto maatiloilla -oppaasta

Biotalouden kehittäminen Parikkalassa -hankkeessa toteutetttiin keväällä 2014 esiselvitys kahden biokaasulaitoksen perustamisesta Parikkalan alueelle. Esiselvityksessä tarkasteltiin mahdollisuutta korvata Parikkalan kunnan kaukolämpölaitosten tuottamaa lämpöä osittain biokaasulla. Biokaasun tuotannossa hyödynnettäisiin pääasiassa sian ja naudan lantaa.

Parikkala on kapea ja 65 km pitkä kunta, jossa tuotantoeläimet keskittyvät niin sanotun vanhan Parikkalan alueelle ja entisen Saaren kunnan alueelle. Parikkalan alueen eläinmäärät ovat tällä hetkellä:

  • lypsylehmiä n. 1 800
  • lihantuotantonautoja n. 2 600
  • sikoja n. 5 200
  • hevoset n. 100       
  • kanat, lampaat, biisonit, fasaanit

 

Esiselvityksessä tarkasteltiin myös mahdollisuutta mädättää nurmisatoa biokaasulaitoksessa. Nurmen energiasisältö on lantaan verrattuna suuri. Nurmen hyödyntämisestä ei ole kuitenkaan mahdollista saada biokaasulaitoksen liiketoiminnalle tärkeitä porttimaksuja, vaan nurmesta tulisi tuottajille maksaa käypä hinta.

Esiselvityksen tuloksia haluttiin täsmentää, jonka seurauksena Parikkalan kunta päätti hakea rahoitusta ympäristöministeriöltä RaKi-ohjelmasta Biokaasun hyödyntäminen Parikkalan kunnan kaukolämpöverkostossa -hankkeelle. Akonpohjan biokaasulaitoksen selvitys jätettiin esiselvitysvaiheeseen, koska sen kannattavuus osoittautui heikoksi jo esiselvityksen perusteella. Parikkalan biokaasulaitokselle toteutettiin liiketoimintasuunnitelma ja siihen pohjautuva lisäselvitystyö biokaasulaitoksen kannattavuuden parantamiseksi. Lisätietoja tuloksista löytyy RaKi-hankkeen sivuilta.

Biotalous2_pieni_rgb_ako2.jpg
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021