PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Kehityshankkeet / Biotalous-hanke
Palvelut

Biotalouden kehittäminen Parikkalassa -hanke

Biotalous2_pieni_rgb_ako2.jpg

Etelä-Karjalan liitto myönsi Biotalouden kehittäminen Parikkalassa -hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa. Hanke alkoi toukokuussa 2013 ja se kestää maaliskuun 2015 loppuun. Hanketta rahoittaa lisäksi Parikkalan kunta ja hankkeelle kerätään 4 % suuruinen yksityisrahoitusosuus.

Parikkalan kunta on ollut mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeessa vuodesta 2008 lähtien. HINKU-hankkeen varsinainen rahoitus päättyi, joten hanke organisoituu uudelleen. HINKU-hanke jatkaa toimintaansa erillishankkeiden avulla. Erillishankkeet voivat olla HINKU-kuntien omia hankkeita tai jonkun muun tahon organisoimia hankkeita.

Parikkalassa HINKU-ajattelua haluttiin lähteä viemään elinkeinoelämän puolelle. Biotalouden kehittäminen Parikkalassa -hankkeessa tähdätäänkin siihen, että kunnan alueelle saataisiin ympäristöteknologian ja bioenergian aloihin liittyvää uutta yritystoimintaa ja tätä kautta suoraan ja välillisesti myös työpaikkoja. Hanke pyrkii myös osaltaan vaikuttamaan maaseudun rakennemuutokseen kehittämällä sivuelinkeinomahdollisuuksia maaseutuyrittäjille. Kaikki hankkeen toimenpiteet vaikuttavat myös Parikkalan kunnan alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen sekä hyvinvoinnin lisääntymiseen alueella. 

Hankkeessa on kolme merkittävää päätavoitteita. Parikkalan kunnan alueelle etsitään toteuttajia kaupallisen kokoluokan biohiililaitokselle, biokaasulaitokselle ja energiapuuterminaalille.

Hankkeen loppuraportti: loppuraportti_biotalous_18122014.pdf 

 

 
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021