PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Elinkeinopalvelut / Maaseutupalvelut / Ilmoitus eläintenpidosta
Palvelut

Ilmoitus eläintenpidosta

Tiettyjen eläinlajien (naudat, siat, lampaat, vuohet, siipikarja, mehiläiset, kimalaiset, turkiseläimet, kameli- ja hirvieläimet) pito edellyttää ilmoitusta Eläintenpitäjärekisteriin. Kunnan maaseutuelinviranomainen rekisteröi eläintenpidon. Rekisterin toiminnasta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Jokaisen eläintenpitäjän, joka pitää nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, siipikarjaa, mehiläisiä, kimalaisia, turkiseläimiä tai kameli- ja hirvieläimiä, on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi riippumatta eläinten määrästä tai niiden käyttötarkoituksesta. Rekisteröityminen tulee tehdä ennen eläintenpidon aloittamista. Samassa yhteydessä perustetaan rekisteriin pitopaikka siihen maantieteelliseen paikkaan, jossa eläimiä pidetään. Toimintaan liittyvät muutokset, kuten eläintenpidon keskeyttäminen tai lopettaminen tulee ilmoittaa viimeistään kuukauden kuluttua tapahtumasta.

Kaikki ilmoitukset toimitettaan oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka on Etelä-Karjalan Maaseututoimi. Tiedot talletaan Tiedot tallennetaan eläintenpitäjärekisteriin, rekisterin toiminnasta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman kunnan tai kuntayhtymän maaseutuelinkeinoviranomaiseen, joka rekisteröi eläintenpidon Eläintenpitäjärekisteriin.

Lupaan tai velvoitteeseen liittyvät lisätiedot

Rekisteröinti on voimassa, kunnes eläintenpito ilmoitetaan päättyneeksi.

Ilmoitus tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista ja 30 vrk:n sisällä eläintenpidon keskeytymisen tai lopettamisen jälkeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Rekisteröinti voidaan tehdä, jos rekisteröintilomakkeeseen on täydennetty kaikki tarvittavat tiedot eikä eläintenpidolle ole muita esteitä.

Eläintenpidon keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

  • Tulostettava lomake

Ilmoitus eläintenpidosta

Tiettyjen eläinlajien (nauta, sika, lammas, vuohi, siipikarja, mehiläiset, kimalaiset, turkis-, kameli- ja hirvieläimet) pito edellyttää ilmoitusta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupisteet

Etelä-Karjalan maaseututoimi Parikkalan toimisto

Maataloustukien ja riistavahinkokorvausten hakemusten vastaanotto, käsittely ja korvausten maksaminen (Mavi).

Akapohjantie 4, 59510 SAARI

Aukioloajat

Ma - Pe: 09.00 - 15.00

Kaikki tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Laki eläintunnistusjärjestelmästä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100238

Palvelun toteuttaa

Etelä-Karjalan maaseututoimi

Liittyvät palvelut

Eläinsuojelu

Kun epäilet, että eläinsuojelulakia rikotaan, tulee sinun tehdä ilmoitus alueen valvontaeläinlääkärille, eläinlääkärille tai poliisille.

Katso tiedot

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

Katso tiedot

Maisematyölupa

Asemakaava- ja rakennuskieltoalueella maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja muu näihin verrattava toimenpide vaatii maisematyöluvan.

Katso tiedot
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2018