PLA_77197057.jpg
Etusivu / Päätöksenteko / Vanhus- ja vammaisneuvosto / Vanhusneuvoston tehtävät

Parikkalan vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on:

  • tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikääntyneitä ja vammaisia sekä heidän elinolosuhteitaan koskevissa asioissa
  • seurata kunnallishallinnossa tapahtuvaa päätöksentekoa ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta, tehdä aloitteita sekä antaa ehdotuksia ja lausuntoja ao. viranomaisille ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa asioissa
  • edistää yhteistyötä eläkeläis-, veteraani-, vanhus- ja vammaisjärjestöjen sekä kunnan eri hallintokuntien välillä
  • edistää ikääntyville ja vammaisille suunnattujen palveluiden kehittämistä ja tiedottamista
  • osallistuu ikääntyville ja vammaisille tarkoitettujen tapahtumien järjestämiseen
  • huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta tarpeen mukaan

 

Toimintamuodot

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat sekä annettavat lausunnot ja muut kannanotot valmistellaan yhdessä puheenjohtajan johdolla. Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet osallistuvat erilaisiin ikääntyneiden  ja vammaisten asioita käsitteleviin tilaisuuksiin ja osaltaan tiedottaa niistä muille sidosryhmille tarpeen mukaan.

Vanhus- ja vammaisneuvosto laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Vanhus- ja vammaisneuvosto anoo kunnanhallitukselta vuosittain määrärahan toimintakuluihinsa, joita ovat mm. kokoustilan vuokra, kokoustarjoilukulut, tilaisuuksien järjestelykulut, tiedottamiseen liittyvät kustannukset sekä kokouspalkkiot ja matkakulut. Vanhus- ja vammaisneuvosto raportoi määrärahan käytöstä kunnanhallitukselle.

Toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus, joka toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021