PLA_77197057.jpg
Etusivu / Päätöksenteko / Vanhus- ja vammaisneuvosto / Vanhusneuvoston tehtävät

Parikkalan vanhusneuvoston tehtävänä on:

  • tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikääntyneitä ja heidän elinolosuhteitaan koskevissa asioissa
  • seurata kunnallishallinnossa tapahtuvaa päätöksentekoa ikäihmisten näkökulmasta, tehdä aloitteita sekä antaa ehdotuksia ja lausuntoja ao. viranomaisille ikäihmisiä koskevissa asioissa
  • edistää yhteistyötä eläkeläis-, veteraani- ja vanhusjärjestöjen sekä kunnan eri hallintokuntien välillä
  • edistää ikääntyville suunnattujen palveluiden kehittämistä ja tiedottamista
  • osallistuu ikääntyville tarkoitettujen tapahtumien järjestämiseen
  • huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta tarpeen mukaan

 

Toimintamuodot

Vanhusneuvosto kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Vanhusneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat sekä annettavat lausunnot ja muut kannanotot valmistellaan yhdessä puheenjohtajan johdolla. Vanhusneuvoston jäsenet osallistuvat erilaisiin ikääntyneiden asioita käsiteltäviin tilaisuuksiin ja osaltaan tiedottaa niistä muille sidosryhmille tarpeen mukaan.

Vanhusneuvosto laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Vanhusneuvosto anoo kunnanhallitukselta vuosittain määrärahan toimintakuluihinsa, joita ovat mm. kokoustilan vuokra, kokoustarjoilukulut, tilaisuuksien järjestelykulut, tiedottamiseen liittyvät kustannukset sekä kokouspalkkiot ja matkakulut. Vanhusneuvosto raportoi määrärahan käytöstä kunnanhallitukselle.

Toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus, joka toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.
Toimintasääntö

Talousarvio v. 2014

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2018