Etusivu / Palvelukortti
Perusopetus

Perusopetus

Parikkalan peruskoulujen paikalliset arvoperustan painopistealueet ovat vastuun ottaminen omasta

toiminnasta, oikean ja väärän ymmärtäminen, hyvä ja toista kunnioittava käyttäytyminen,

erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen sekä terveen itsetunnon vahvistuminen.

Arvoperusta on laadittu yhdessä henkilökunnan ja huoltajien kanssa. Arvoperustaa toteutetaan

koulun toimintakulttuurissa päivittäisessä työskentelyssä.

Perusopetusta annetaan Kirjolan koulussa 1–9 luokilla ja Saaren koulussa 1–6 luokilla. Kirjolan koulussa toimivat erityisopetuksen pienryhmät sekä alakoulussa että yläkoulussa ja lisäksi alakoulun ja yläkoulun yhteinen tukiluokka. Pienryhmissä opetusta annetaan vaihtelevin oppilasmäärin ja kokoonpanoin eri aineissa ilmenevien tarpeiden mukaan.

Puhelinasiointi

Kirjolan koulun ja lukion rehtori

Kirjolan koulun ja lukion rehtori Sarri Aalto

Lisää tietoa
Puh. +358 44 7811241

Saaren Koulunjohtaja

Saaren Koulunjohtaja Hannu Penttinen

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0278589

Linkit

Kirjolan Koulu

Kirjolan koulu

Lisää tietoa
Avaa linkki

Koulukuljetusaikataulut

Koulukuljetusten aikataulut.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Saaren Koulu

Saaren koulu

Lisää tietoa
Avaa linkki

Wilma

Wilma on oppilaitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä. Tämän Wilma-lisenssin omistaa Parikkalan perusopetus ja Parikkalan lukio.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kirjolan Koulu

Kirjolan koulussa annetaan perusopetusta ja lukiokoulutusta.

Kirjolankatu 5, 59100 PARIKKALA

Kaikki tiedot

Saaren Koulu

Saaren koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 1 - 6.

Koulutie 8, 59510 SAARI

Kaikki tiedot

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Parikkalan kunta

Liittyvät palvelut

Koulukuljetus

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetus järjestetään perusopetuslain ja kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

Katso tiedot

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

Katso tiedot

Kymppiluokka (lisäopetus)

10-luokka (lisäopetus)

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2019