PLA_77197057.jpg
Etusivu / Kunnanjohtajan blogi / Tervehdys Eläkeliiton Karjalan piirin joulujulkaisuun

Tervehdys Eläkeliiton Karjalan piirin joulujulkaisuun

Elinvoimaa ja hyvinvointia 100-vuotiaassa Suomessa

Itsenäisen Suomen juhlavuotta on vietetty arvokkaasti. Merkkivuosi on antanut meille tilaisuuden tarkastella mennyttä, arvioida aikaansaannoksiamme ja tehdä johtopäätöksiä tulevasta kehityksestä. Keskuudessamme on vielä veteraaneja ja lottia, jotka ovat kokeneet ajan, jolloin itsenäisyys oli lunastettava raskain ponnistuksin verta, hikeä ja henkisiä voimavaroja säästämättä. Maamme kehitys hyvinvointivaltioksi muiden pohjoismaiden rinnalle on tapahtunut pääosin suurten ikäluokkien ponnistuksin, mitä me nuoremmat emme aina muista ja osaa arvostaa. Isiemme kunniakas muisto ja perintö velvoittavat meitä jatkamaan arvokasta työtä isänmaamme eteen tavalla, jossa meillä jokaisella on oma paikkansa.

Tilastollisesti Suomi on tämän kehityksen myötä maailman kärjessä. Joitakin esimerkkejä: Suomi on maailman vakain valtio, Suomi on maailman turvallisin maa, Suomessa on maailman paras hallinto. Suomen peruskoulutus on maailman parasta. Suomi on inhimillisen hyvinvoinnin vertailussa maailman paras maa. Suomessa on OECD-maiden neljänneksi alhaisin köyhyysaste. Eittämättä puhuttelevia saavutuksia. Toisaalta voidaan myös kysyä, miten meillä huolehditaan syrjäytyneistä, millainen haaste on yksinäisyys, miten sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty harvaan asutulla alueella ja miten ikääntyvä väestö otetaan huomioon päätöksenteossa. Edellä mainitut asiat ovat esillä ainakin kunta- ja valtiollisten vaalien yhteydessä. Mikäli epäkohdat ovat kohtuuttomia, voidaan perustellusti kysyä, toimiiko demokratia ja osaavatko seniorit ajaa omaa etuaan.

Kuntien rooli paikallisen elinvoiman, hyvinvoinnin, lähipalvelujen ja lähidemokratian turvaajana on keskeinen. Vaikka esimerkiksi Etelä-Karjalassa sosiaali- ja terveyspalveluista huolehditaan kuntayhtymässä, on kunta edelleen vastuussa kaikkien kuntalaisten, mukaan lukien ikääntyvän väestön, palveluista vauvasta vaariin. Peruskunnissa väestön väheneminen, keskittyminen ja ikääntyminen tapahtuvat samanaikaisesti kun palveluja on kehitetty laitoshoidosta tukemaan kotona tapahtuvaa hoivaa. Tämä luo haasteensa tilanteessa, jossa jokaisen palvelutarvetta pitäisi pystyä arvioimaan yksilöllisesti.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että turvallisuustilanne on tällä hetkellä epävakaa ja sen ennustettavuus on heikentynyt. Olemme saaneet kokea myös turvattomuuden tunnetta yllättävien väkivaltaisuuksien tai jopa terroritekojen tullessa huomattavasti lähemmäksi arkeamme. Tukea niin arjen haasteisiin kuin yleiseen turvattomuuteen, jota sosiaalinen media tehokkaasti ruokkii, odotetaan niin kunnalta kuin kolmannen sektorinkin toimijoilta. Tilanteen vakauttamiseksi ja turvallisuuden tunteen palauttamiseksi tarvitaan ajassa elämistä ja tiivistettyä yhteistyötä. Tärkein viesti kuntalaisille on että kunta kantaa vastuunsa kuntalaisten turvallisuudesta myös haastavissa tilanteissa ja kehitys pyritään pitämään vakaana myös yhteiskunnan turvarakenteita koeteltaessa.

Joulu on juhlista jaloin ja suurin. Perhekeskeisyys, irtautuminen arjesta ja erityisesti joulun kristillinen sanoma puhuttelevat. Pidetään joulun valon keskellä läheisistämme huolta. Ketään ei saa jättää yksin. Yhteisöllisyys ja toisesta huolehtiminen olkoot meille kulkumme viitoittajina myös alkavana vuonna. Siunattua joulua ja rauhaa uuteen vuoteen 2018.

Vesa Huuskonen

Kunnanjohtaja

fir_nordmann.jpg
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021