PLA_77197057.jpg
Etusivu / Kunnanjohtajan blogi / Puhe Saaren Orpokotijuhlien alkajaisseuroissa 14.8.2020

Puhe Saaren Orpokotijuhlien alkajaisseuroissa 14.8.2020 klo 17 (radio Patmos)

 

Kysymykset ennen puhetta

 

1.    Mikä merkitys Saaren Orpokotijuhlilla on vuosittain Parikkalan kunnalle?

 

-       Kunnan alueella tilaisuus on kesätapahtumista merkittävin

-       Koko viikonlopun kestävällä tapahtumalla on veto- ja pitovoimaa ja sillä on merkitystä myös kuntataloudelle

-       Orpokotijuhlilla on vahva historiallinen ja kulttuuritausta ja se vahvistaa meidän paikallista identiteettiä

 

2.    Maaseudulla kunta ja seurakunta tekevät yhteistyötä hyvässä yhteistyössä työtä kuntalaisten parhaaksi. Miten yhteistyö sujuu Parikkalassa?

 

-       Lyhyesti todettuna yhteistyö toimii erittäin hyvin

-       Pääosa kuntalaisista kuuluu myös seurakuntaan

-       Yhteistyötä tehdään monipuolisesti vauvasta vaariin

-       Tapahtumiin on yhdessä saatu tukea myös kolmannelta sektorilta, mikä osoittaa sekä kunnan että seurakunnan arvostusta kunnassa

 

Puhe

 

Suomessa kunnallinen itsehallinto ja siihen liittyvä lähidemokratia toimivat hyvin. Käytännössä kuntalaiset päättävät kunnan asioista. Seurakunnissa on tilanne lähes vastaava. Kunta huolehtii kuntalaisten hyvinvoinnista ja kunnalle säädetyistä palveluista kaikissa oloissa. Tämän vastuun kantaminen edellyttää joskus vaikeita päätöksiä, joiden jalkauttaminen kuntapalveluihin vaatii meiltä kuntapäättäjiltä aina enemmän perusteltuja. Emme voi tehdä päätöksiä pelkästään peräpeiliin katsomalla. Ehkä historiaa tärkeämpi työkalu ovat ennusteet seuraavista kymmenestä tai kahdestakymmenestä vuodesta, joiden osalta meidän pitäisi pystyä kääntämään ennustettu kehitys huomattavasti arvioitua myönteisemmäksi.

 

Kunnan on pystyttävä nopeasti sopeutumaan myös poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Olemme tänä keväällä konkreettisesti todenneet sen, että globaalissa maailmassa voi meihin Suomessa ja täällä maaseudulla vaikuttaa tekijät, joiden ennustaminen on vaikeaa, miltei mahdotonta. Varautumisesta on tullut yhä tärkeämpi osa kunnan tehtäväkenttää. Inhimillisesti tarkasteltuna epävarmassa poikkeustilanteessa yhdessä tekeminen korostuu ja usein silloin koemme elämässämme tärkeät asiat uudesta näkökulmasta. Näemme paremmin metsän puilta, jolloin osaamme arvostaa elämässämme tärkeitä asioita, joiden tärkeysjärjestys saattaa muuttua.

 

Parikkalan kunnassa kevään ja kesän toimenpiteet väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi ovat käytännössä painottuneet varhaiskasvatukseen ja kouluun, vaikka koronarajoitukset ja sairastumista koskeva riski koskivat erityisesti vanhempaa väkeä. Lasten hoitaminen kotona ja vanhempien vastuun korostaminen etäopetuksessa tuntuivat alkuun erittäin haasteelliselta. Kun siihen järjestelyyn jouduttiin, selviydyttiin tilanteesta hyvin. Ehkä myös perheissä siitä opittiin jotakin. Tilanne korosti vanhemmuutta ja heidän vastuuta lasten kasvatuksesta.

 

Onneksi kuntalaiset ovat kiitettävästi huolehtineet henkilökohtaisella tasolla suojaamisesta, eikä virus ole päässyt leviämään. Näyttää siltä, että syksylle ennustettu koronan toinen aalto jää Etelä-Karjalassa siedettävälle tasolle. Kokoontumisten ja kanssakäymisen rajoittaminen on vaatinut pidättyväisyyttä ja riskinä on jatkossa muutokset omassa käyttäytymisessä. Varmasti meidän kaikkien toiveena on poikkeavien järjestelyjen päättyminen ja paluu normaaliin aikaan viimeistään ensi vuonna.

 

Parikkalan kunta pyrkii elämään ajassa ja säilyttämään taloudellisesti haasteellisesta tilanteesta huolimatta oman vetovoimansa. Kevään rajoitusten jälkeen on erityisesti kotimaan matkailu piristynyt ja antanut uskoa palveluja tarjoaville yrittäjille. Uskon tämän kehityksen vaikuttavan myönteisesti myös ensi vuonna. Toivotaan, että matkailun ja mökkikaupan ohella saamme uusia kuntalaisia ja muuttaminen kunnasta vähenee. Erityisen huolestunut olen tällä hetkellä toisen asteen koulutuksen saaneista nuorista, jotka eivät opinnot suoritettuaan löydä paikkaa kotikunnasta. Meillä on kehityksen jatkuessa tulossa pula osaavasta työvoimasta.

 

Parikkalassa vanhusväestön suhteellinen osuus kasvaa, mikä on otettava huomioon myös kunnan palvelutarjonnassa. Kotona asumisen järjestelyistä ja turvallisen arjen varmistamisesta on tullut yhä merkittävämpi tuen muoto samalla kun valmistellaan laitosmaisen hoivan ja kotona asumisen välimuotoja. Hallitusohjelman mukainen sote-maakunta on syntymässä 2023, mikä olennaisesti vähentää kunnan roolia ja mahdollisuutta sote-palvelujen toteuttamisessa. Kokonaisuuden kannalta uudistus on tervetullut peruskunnalle, jonka on jatkossa keskityttävä elinvoiman ohella lasten ja nuorten palveluihin.

 

Parikkalan kuntaa kehitetään voimassa olevan strategian mukaisesti. Käyttöön otetulla jätevedenpuhdistamolla tehdään parhaillaan töitä haasteelliseksi osoittautuneen tekniikan kanssa. Kirjolan koululla on vanhan 60-luvun alussa valmistuneen rakennuksen purkaminen alkanut ja huomattava osa oppilaista on siirtynyt väliaikaisiin siirtotiloihin. Kirjolan mäelle rakennetaan kesään 2022 mennessä uusi yksikkö, jonka kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Syyskuussa alkaa kunnan vuotta 2021 käsittelevän talousarvion valmistelu. Talouden tasapainottamiseksi pyritään saamaan säästöjä yhteistyöllä Rautjärven kunnan kanssa ja tarkistamalla samalla nykyistä palvelurakennetta. Tulopuoli on olennainen. Kunnan on kunnan panostettava elinkeinojen kehittämiseen ja tavoiteltava samalla nykyisen työllisyysasteen nostamista. Toki verotuloilla, valtionosuuksilla ja kunnan vahvalla taseella on oma merkityksensä arvioitaessa kunnan tulevaisuutta.

 

Kunnan yhteistyö seurakunnan kanssa on jatkossakin hyvin tärkeää ja kunnan palvelutarjontaa täydentävää. Yhdessä tehden asiat voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja muutoinkin mielekkäästi. Alkuun haastattelussa mainitsin Orpokotijuhlien olevan tärkein ja mittavin kunnan alueella järjestettävistä tapahtumista. Kiitän Parikanniemisäätiötä, Parikanniemen ystäviä ja seurakuntaa sekä vapaaehtoisia työstä tämän etänä toteutettavan tapahtuman valmistelussa. Nämä järjestelyt osoittavat, että säätiö elää ajassa ja reagoi tilanteen vaatimalla tavalla.

 

Toivottavasti ensi vuonna palaamme kaikki Saaren kirkonmäelle ihastelemaan kauniita maisemia ja alueen puhdasta luontoa. Mukavaa ja antoisaa viikonloppua toivottaen.

 

Vesa Huuskonen

Kunnanjohtaja

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021