PLA_77197057.jpg
Etusivu / Kunnanjohtajan blogi / Orpokotijuhlien alkajaisseurat 17.8.2018

Puhe Saaren Orpokotijuhlien alkajaisseuroissa 17.8.2018

Hyvät Orpokotijuhlien osanottajat!

Seurakunnat olivat asukkaiden muodostaman paikallishallinnon perusyksikköjä vuoteen 1865 asti, jolloin ensimmäinen kunnallislaki siirsi maallisen hallinnon uusien hallinnollisten yksiköiden, kuntien, tehtäväksi. Vaikka maallisen ja kristillisen hallinnon eriytyminen tapahtui 150 vuotta sitten, on Suomessa kuntien ja seurakuntien yhteistyö ollut aina tiivistä.

 

Tänä päivänä erityisesti kristillisen kasvatuksen suhteen koulut ovat joutuneet ottamaan etäisyyttä seurakuntaan, joiden vastuu ja rooli on yhä merkittävämpi. Toki edelleen pääosa opettajista ja kasvatuksesta vastaavista henkilöistä kuuluu seurakuntaan ja tekee työtä kristillisten perusarvojen pohjalta. Vaikka tämä muutos on selkeä ja väistämätön, tulee kunnan ja seurakunnan tehdä yhteistyötä kaikilla inhimillisen elämän alueilla.

 

Kunnan rooli paikallisen elinvoiman, hyvinvoinnin, lähipalvelujen ja lähidemokratian turvaajana on keskeinen. Kunta on vastuussa kuntalaisten ml ikääntyvä väestö palveluista vauvasta vaariin. Väestön väheneminen, keskittyminen ja ikääntyminen tapahtuvat samanaikaisesti kun palveluja on kehitetty laitoshoidosta tukemaan kotona tapahtuvaa hoivaa, on haasteellista tilanteessa, jossa jokaisen palvelutarvetta pitäisi pystyä arvioimaan yksilöllisesti.

Yhteiskunta on vahvassa muutoksessa. Sosiaalinen media, internet, kännykät ja niihin kiinteästi liittyvät sovellutukset ovat muuttaneet erityisesti nuorten käsitystä maailmasta, joka on aikaisempaa avoimempi ja monimutkaisempi. Mihin tämän päivän nuori uskoo ja luottaa ja miten vanhemmat pystyvät selviytymään tässä monien vaikutteiden ja suorastaan houkutusten toimintaympäristössä? Tähän kysymykseen haetaan vastauksia varmaan näiltäkin juhlilta.

Selvää on, että kunnan, seurakunnan ja erityisesti vanhempien on yhä enemmän kannettava huolta myös lasten ja nuorten kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. Vaikka pääosalla menee hyvin, on syntymässä yhä suurempi joukko lapsia, joiden henkinen pahoinvointi näkyy ja jotka ovat vaarassa myöhemmin syrjäytyä.

Viimeaikaiset tapahtumat jopa lähialueillamme, viimeksi järjettömältä vaikuttaneet autopalot Ruotsissa, ovat osoittaneet, että maailman turvallisuustilanne epävakaa ja sen ennustettavuus on vaikea. Olemme saaneet kokea myös turvattomuuden tunnetta yllättävien väkivaltaisuuksien tai jopa terroritekojen tullessa lähemmäksi arkeamme. Tukea niin arjen haasteisiin kuin yleiseen turvattomuuteen, jota sosiaalinen media tehokkaasti ruokkii, odotetaan niin kunnalta kuin seurakunnalta.

Tilanteen vakauttamiseksi ja turvallisuuden tunteen palauttamiseksi tarvitaan ajassa elämistä ja tiivistettyä yhteistyötä. Tärkein viesti kaikille on se, että me yhteisvastuullisesti kannamme huolta kaikkien hyvinvoinnista ja turvallisuudesta myös haastavissa tilanteissa ja kehitys pyritään pitämään kehitys myös yhteiskunnan turvarakenteita koeteltaessa.

Saaren Orpokotijuhlilla on merkittävä asema Parikkalan kunnan tapahtumakalenterissa. Vuosi toisensa jälkeen Saaren kirkonmäki kutsuu meitä kuulemaan Jumalan sanaa ja pohtimaan sanan merkitystä. Uskon tapaamisten ja keskustelujen myötä myös ystävyyssuhteiden vahvistuvan näiden päivien aikana. Varmasti myös Parikkalan ja erityisesti nämä Saaren kirkonmäen kauniit maisemat ja luonto puhuttelevat teitä ja antavat päiville oman leimansa. Erityisen tyytyväinen olen siitä, että juhlilla on omat ohjelmatuokiot lapsille ja lapsiperheille. Hienoa, että olette jälleen täällä näinkin runsaslukuisesti.

Kiitän Parikanniemisäätiötä, Parikanniemen ystäviä ja seurakuntaa sekä kymmeniä vapaaehtoisia työstä tämän tapahtuman valmistelussa. Toivotan teidät kunnan ja omasta puolesta tervetulleeksi kuulemaan sanomaa Jumalan uskollisuudesta.

Vesa Huuskonen

Kunnanjohtaja

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021