PLA_77197057.jpg
Etusivu / Kunnanjohtajan blogi / Kunnanjohtajan tervehdys 110 vuotiaan Parikkalan-Rautjärven Sanomien juhlanumeroon

Kunnanjohtajan tervehdys 110 vuotiaan Parikkalan-Rautjärven Sanomien juhlanumeroon

 

Laadukasta elämää Parikkalassa

 

Parikkalan kunta on monessa elämisen ja olemisen kannalta merkittävässä asiassa parempi kuin kuntalaiset itse välttämättä ymmärtävät. Kunnan peruspalvelut lähtien varhaiskasvatuksesta aina ikäihmisten hoivaan on hoidettu hyvin, vaikka toiminnan pitää jatkuvasti kehittyä ja parannettavaa löytyy. Kunnan talous on naapurikuntia parempi, veroaste on alhainen ja velkaa on vähän. Luonto Parikkalassa Saimaan ja Laatokan välimaastossa on ainutlaatuinen ja elämyksiä tarjoava. Asuminen ja eläminen täällä on laadukasta ja edullista. Ottaen huomioon sijaintimme ovat yhteydet maanteitse ja junalla hyvät, eivätkä lentoasematkaan ole mahdottoman kaukana.

 

Valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa merkittävästi kunnan tehtäväkenttään. Sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi, maatalouslomitus ja osa nykyisestä ympäristötoimesta siirtyvät todennäköisesti vuoden 2021 alusta maakunnan vastuulle. Toivottavasti palvelupisteet jäävät kuitenkin kunnan alueelle tai lähelle kuntalaisia. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen painoarvo kasvaa ja toki kunta edelleen huolehtii kuntatekniikasta (mm. tiet, kadut, vesi- ja jätevesi) ja kaavoituksella yritystoiminnan ja asumisen ja elämisen tarpeista. Vaikka maakunta ottaa vastuulleen osan elinkeinoasioista, säilyy kunnassa niihin vahva ote ja yritystoiminnan edellytyksistä ja työpaikoista kannetaan edelleen vastuuta. Talouden osalta muutos on suuri pääosan verotuloista ja valtionosuuksista siirtyessä maakunnalle, jolloin taloudellisesti kunnan liikkumavara muun muassa investointien, lainanhoidon ja poistojen hallinnan osalta heikkenee.

 

Kunnan keskeisimmät haasteet liittyvät väestön ja työpaikkojen vähenemiseen, minkä johdosta kunnan taloudelliset edellytykset tarjota nykyinen palvelutaso ja varsin hajautettu palvelurakenne heikkenevät samalla kun joudumme väistämättä tekemään varsin mittavia investointeja, kuten jätevedenkäsittelylaitos ja Kirjolan koulun rakentaminen. Paineet verojen ja maksujen nostoon ja menojen leikkauksiin ovat suuret, joka varmaan pohditutta myös luottamushenkilöitä ja kuntalaisia.

 

Toivottavasti kansalaisopistojen yhdistäminen on lähtöaskel aikaisempaa tiiviimmälle kuntayhteistyölle, joka voisi laajeta lähivuosina Rautjärven suuntaan ainakin teknisten palvelujen, kouluyhteistyön ja miksei myös hallinnon osalta. Käsitykseni mukaan pitkällä aikavälillä peruskunta on liian pieni yksikkö pitämään yllä kaikkia palveluja. Toki kolmannen sektorin roolia voi ja pitää kasvattaa, missä asiassa yhteistyö myös kunnan ja järjestöjen välillä on keskeistä.

 

Paikallislehden merkitys kunnalle on merkittävä ja kunnan on pyrittävä tätä mahdollisuuksien mukaan vahvistamaan. Paikallinen lehti pystyy uutistarjonnassaan korostamaan paikallisuutta ja voi tuoda uutisointiin kuntalaisia lähellä olevan näkökulman, mistä korkea tilauskanta on osoituksena. Paikallislehti vahvistaa Parikkala-identiteettiä, edistää myös muualla asuvien kotiseututietoutta ja on oiva lisä myös vapaa-ajan asukkaiden uutistarjontaan.

 

Vesa Huuskonen

Kunnanjohtaja

 Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021