PLA_77197057.jpg
Etusivu / Kunnanjohtajan blogi / Koronaepidemia varjostaa kuvaa Parikkalan kunnan tilanteesta ja tulevaisuudesta

Koronaepidemia varjostaa kuvaa Parikkalan kunnan tilanteesta ja tulevaisuudesta

Parikkalan kunnan talous on heikentynyt viimeisten vuosien aikana huolestuttavasti. Toki tilanne ei ole kehittynyt yllättäen. Sinällään välttämätön ja kiireellinen Kirjolan koulun rakentaminen lisää lainakantaa ja alijäämäinen talous syö vähitellen kunnan vahvan taseen. Eksoten kustannuskehitys on huolestuttava ja lisää väistämättä paineita talouden tasapainottamiseksi. Koronavirus tullee aiheuttamaan myös Suomessa pandemian, mikä vaikuttaa yleiseen taloudelliseen kehitykseen dramaattisesti ja voi kestää kuukausia. Lomautukset ja yritysten toiminnan lopettaminen vähentävät verotuloja ja lisäävät työttömyyttä.

Jätevedenpuhdistamon rakentaminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa. Edelleen urakka on sen keskeisimmän ja toiminnan kannalta kriittisimmän kokonaisuuden osalta kesken. MBR-kalvojen läpäisyyn liittyvät ongelmat on saatava kuntoon pikaisesti, mitä myös ympäristölupa edellyttää. Vaikuttaa siltä, että puutteita osaamisessa on sekä tilaajalla että urakoitsijoilla, mitä jaettu urakka vain korostaa.

Vuonna 2019 tuli esille sekä varhaiskasvatuksessa että Kirjolan koululla useita sisäilmasta johtuvia ongelmia, jotka edellyttivät pikaisia toimenpiteitä ja nostivat kustannustasoa. Vaikka lasten, vanhempien ja henkilökunnan palaute ja huolet ovat oikeutettuja, joutuivat päälliköt perustehtävien ohella venymään tilanteen hallitsemiseksi. Kun kunnassa ei ole perinteistä toimialaorganisaatiota, kuormittavat kaikki häiriötilanteet myös kunnanjohtajaa. Aikaa kuluu kohtuuttomasti päivittäisten ”palojen” sammuttamiseen. Yleensäkin on jatkossa kiinnitettävä esimiesten ja henkilökunnan hyvinvointiin enemmän huomiota, mikä vaikuttaa samalla käsitykseen kunnasta vetovoimaisena ja haluttuna työpaikkana.

Talousarvion mukaisesti tiivistetään tänä vuonna edelleen yhteistyötä Rautjärven kunnan kanssa. Toivottavasti teknisten palvelujen yhteiseen toteuttamiseen löytyy tarkoituksenmukainen ratkaisu. Elinkeinojen kehittämisessä ei muutamaan vuoteen ole saatu juurikaan tuloksia pl. periaatepäätös rajanylityspaikan kansainvälistämisestä 2024, johon on kuitenkin vielä aikaa ja joka sisältää useita epävarmuustekijöitä. Joka tapauksessa elin- ja vetovoimaa on haettava yhteisellä alueellisella yhteistyöllä ja markkinoinnilla, josta on jo lähtöaskeleita otettu. Jatkon osalta on tunnustettava ja hyväksyttävä, että karsintaa sekä palveluissa että henkilöstössä on tehtävä kaikilla toiminnan osa-alueilla. Toivottavasti kuntavaalien läheisyys ei tee tästä epärealistista toivetta.

Vuosi 2019 on jäänyt taakse ja uudet haasteet odottavat. Niiden osalta olemme samassa veneessä koko Etelä-Karjalan ja osin myös Savonlinnan seudun kanssa. Nyt viranhaltijoilta ja luottamushenkilöstöltä odotetaan innovatiivisia, rohkeita ja yksinkertaisia ratkaisuja tilanteen vakauttamiseksi. Tavoitteeksi on meidän kaikkien asetettava kunnan talouden tasapainottaminen parin kolmen vuoden kuluessa.

Valmiuslain myötä elämme poikkeustilaa, joka voi kestää pitkälle kesään. Tästäkin tilanteesta me selviydymme pitämällä huolta toisistamme ja tekemällä työmme kukin mahdollisimman hyvin. Ehkä myös opimme tästä jotakin. Toivottavasti yhteisöllisyys ja me henki kasvaa, mitä tulemme nyt ja tilanteen vakauduttua tarvitsemaan.

 

Vesa Huuskonen, kunnanjohtaja

 

 

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021