PLA_77197057.jpg
Etusivu / Kunnanjohtajan blogi / Kevät keikkuen tulevi! (3/2016)
Kunnanjohtajan blogi

  allekirjoitus.jpg

  Kevät keikkuen tulevi! (3/2016)

  Talousarvion ja taloussuunnitelman toteuttaminen kunnanvaltuuston päättämällä tavalla on keskeisintä arvioitaessa edellisen vuoden toteutumista. Voimme olla lopputulokseen tyytyväisiä. Tavoitteet on saavutettu ja talousarviossa on pysytty. Kunnan palvelutarjonta pystyttiin pitämään hyvällä tasolla, vaikka ajoittaisia haasteita riitti ainakin teknisten palvelujen tuottamisessa.

   

  Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen ei ole edennyt aktiivisesta edunvalvonnasta huolimatta toivotulla tavalla. Pitkään jatkunut EU:n ja Venäjän välinen poliittinen ja taloudellinen kriisi sekä turvallisuusympäristön muuttuminen heijastuvat väistämättä hankkeen aikatauluun. Liikenne on toki lisääntynyt ja yritysten tarpeista lähtevä rajanylityspaikan käytön monipuolistaminen on toteutunut ja on edelleen tavoitteena realistinen. Hankkeen ohella on meidän pyrittävä vaikuttamaan elinkeinorakenteen kehittämiseen ja työpaikkojen säilymiseen, jopa uusien syntymiseen. Taantuman aikana ja kysynnän hiipuessa ovat mahdollisuudet siihen rajalliset. Toivottavasti maan hallitus kärkihankkeineen tukee työpaikkojen syntymistä myös kasvukeskusten ulkopuolella.

   

  Rakentaminen ja olemassa olevan kiinteistökannan ylläpito ovat toteutuneet miltei suunnitellusti. Jatkossa tarpeettomista kiinteistöistä on luovuttava järjestelmällisesti, mihin valmisteilla oleva asuntopoliittinen ohjelma antaa hyvät lähtökohdat. Veden ja jäteveden hinnat ovat varsin korkealla tasolla ja laajalle alueelle rakennetun perusinfran hyödyntämiseksi on toimittava aktiivisemmin. Kunnallinen lämpölaitos toimii valmistuneen varavoiman ansiosta luotettavasti myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Lämpölaitoksen osalta on ratkaistava joko sen yhtiöittäminen tai myyminen jo kuluvan kevään aikana.

   

  Hanke jätevedenpuhdistamon rakentamiseksi keskeytyi Markkinaoikeuteen, josta loppuvuodesta saatiin kunnan kannalta myönteinen ratkaisu. Suunnittelun ja kilpailutuksen jälkeen päästäneen töihin syksyllä 2016. Särkisalmen paloaseman, vesitornin ja eläinlääkäritilojen rakentaminen ovat käynnissä. Viime ja tämä vuosi tulevat rakentamisen osalta olemaan todella tiiviitä. Onneksi paikalliset yrittäjät ovat pärjänneet urakkakilpailuissa ja investoinnit on tehty tilanteessa, jossa kysyntä on alhaalla ja hinnat ovat kohtuulliset.

   

  Varhaiskasvatus, koulutoimi ja vapaa sivistys- sekä kulttuuritoimi ovat näkyvästi esillä kuntalaisten arjessa. Panostus niihin on investointia tulevaisuuteen ja kuntalaisten hyvinvointiin. Vapaaehtoisvoimin toimivat järjestöt ovat kunnan kannalta keskeisiä yhteistyötahoja, tukevat kuntaa, luovat mahdollisuuden aktiiviseen toimintaan myös kyläkeskuksissa ja monipuolistavat kunnan palvelutarjontaa.

   

  Kunnan taloudellinen tilanne on hyvä ja velkaa on vähän, vaikka varsin suuria investointeja toteutetaan. Väestön väheneminen ja ikääntyminen ovat tosiasioita, mitä kehitystä pitäisi pystyä hallitsemaan palvelutarjonnasta tinkimättä. Edelleen kunnan talous on merkittävästi riippuvainen valtionosuusjärjestelmästä, jonka turvin selviydytään kohtuullisesti aina vuoden 2018 loppuun saakka, jonka jälkeen peruskunnan tehtävärakenne ja rahoitus muuttuvat, mikäli maakunnallista itsehallintoa ja sote-alueita koskevat suunnitelmat toteutuvat aikataulussaan.

   

  Kunta seisoo vahvasti omilla jaloillaan ja katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen. Meillä on ratkaisun avaimet omissa käsissämme.

   

  Vesa Huuskonen
  Kunnanjohtaja

  Takaisin ylös
  Copyright © Parikkalan kunta 2021