PLA_77197057.jpg
Etusivu / Hallinto / Arkistopalvelut

Aineisto- ja tietopalvelu

Voit pyytää julkisia asiakirjoja nähtäväksi, pyytää apua arkiston käytössä tai pyytää tietoa itseäsi koskevista asiakirjoista.

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Asiakirjat ovat siis julkisia, ellei laissa toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, on viranomaisella velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi. Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Arkisto- ja tietopalvelussa kunta pitää asiakirjat yleisön saatavilla. Arkisto- ja tietopalveluun sisältyy myös yleinen neuvonta sekä henkilökohtaisesti että puhelimitse.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Asiakirjojen kopioinnista perimme kopiotarkan mukaisen maksun.

Puhelinasiointi

Arkistosihteeri

Arkistosihteeri Eija Loikkanen

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5030773

Hallintojohtaja

vs. hallintojohtaja Mirja Tuunanen

Lisää tietoa
Puh. +358 44 7811251

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Parikkalan kunta

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021