PLA_77197057.jpg
Parikkalan kunnan ilmoitukset ja kuulutukset

Simpelejärven rantaosayleiskaavan ajantasaistaminen

Parikkalan kunta on käynnistänyt Simpelejärven rantaosayleiskaavan ajantasaistamistyön. Ajantasaistamisen alueeseen kuuluu koko nykyinen Simpelejärven osayleiskaava-alue tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyllä tavalla.
Kaavoituksen tarkoituksena on saattaa kaava vastaamaan nykytilanteen tarpeita. Kaavoituksessa huomioidaan vyöhykkeittäin mahdollisuus lomarakennuspaikkojen muuttaminen asuinrakennuspaikoiksi.

Kaavoituksen edistymistä voi seurata Parikkalan kunnan kotisivujen kautta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, on nähtävänä kunnassa koko kaavaprosessin ajan.
Alustavan aikataulun mukaisesti kaavaluonnos asetetaan nähtäville huhtikuussa 2020. Aikataulu tarkentuu työn etenemisen myötä.

Kaavoittajana toimii Ramboll Finland Oy, kaavoitusinsinööri Henna Leppänen, p. 040 3525798 ”henna.leppanen@ramboll.fi”.

Lisätietoja kunnassa antavat:

rakentamispäällikkö Vesa Berg p. 0406531513 vesa.berg@parikkala.fi tai
rakennustarkastaja Seppo Vento p. 044 781 1220 seppo.vento@parikkala.fi

Parikkalan kunnanhallitus


Tiedostot

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021