PLA_77197057.jpg
Parikkalan kunnan ilmoitukset ja kuulutukset

Simpelejärven osayleiskaava I ja II, kaavan ajantasaistaminen

Ajantasaistamisen kaavaluonnos pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti nähtävillä Harjulinnassa, Harjukuja 6, 59100 Parikkala 14.7 - 23.8.2020. Aineisto on nähtävänä myös kaavan internet-sivulla osoitteessa:

 

maps.ramboll.fi/parikkala

 

Parikkalan kunnan www-sivuilta on linkki em. osoitteeseen.

 

Luonnoksen esittelemiseksi järjestetään yleisötilaisuus, jossa Ramboll Oy:n ja kunnan edustajat esittelevät kaavaluonnoksen suunnitteluaineistoa. Tilaisuudessa otetaan vastaan myös palautetta ja muutosehdotuksia.

Tilaisuus pidetään Harjulinnassa 12.8.2020 klo 14.00-17.00.

 

Alueen maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa sekä viranomaisille ja yhteisöille, on mahdollisuus esittää kaavaluonnoksesta mielipiteitä, joihin kaavoittaja antaa vastineensa.  Palautteet pyydetään nähtävilläoloaikana ja ne julkaistaan viimeistään kaavaehdotuksen käsittelyn yhteydessä.

 

Mielipiteet tulee esittää joko hankkeen internet-sivujen kautta edellä mainitussa osoitteessa tai kirjallisesti Parikkalan kunta, tekninen toimisto, Harjukuja 6, 59100 Parikkala.

Ajantasaistettu kaava on tavoitteena viedä jatkokäsittelyyn syksyllä 2020.

 

Lisätiedot:

kaavan laatija Ramboll Finland Oy projektipäällikkö Henna Leppänen, Niemenkatu 73, 15140 Lahti, p. 040 3525798, sp henna.leppanen@ramboll.fi (lomalla 31.7 saakka)

Kunnassa yhteyshenkilönä rakentamispäällikkö Vesa Berg p. 040 653 1513,

sp. vesa.berg@parikkala.fi (lomalla 31.7 saakka). Loma-aikana lisätiedot Heikki Määttänen

p. 050 410 9665 sp. heikki.maattanen@parikkala.fi.

 

Parikkalan kunnanhallitus


Tiedostot

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020