PLA_77197057.jpg
Parikkalan kunnan ilmoitukset ja kuulutukset

Parikkalan kunnan avustukset 2021

 

1. LIIKUNTA-, NUORISO JA KULTTUURITOIMIJOIDEN AVUSTUKSET
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan
jaettavana on perus- ja kohdeavustuksia liikunta- ja urheiluseuroille, nuoriso- ja kulttuuriyhdistyksille sekä yksityisille taiteenharrastajille.  

Lisätietoja antaa hyvinvointikoordinaattori Jari Venhovaara, puh. 044 781 1933, sähköposti jari.venhovaara@parikkala.fi tai vapaa-aikatoimen päällikkö Timo Toivonen, puh. 044 781 1297, sähköposti timo.toivonen@parikkala.fi

Avustuksen jakoperusteet alla olevassa liitetiedostossa

2. YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN YLEISAVUSTUKSET
Kunnanhallituksen
määrärahoista jaetaan yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittaville yhdistyksille perusavustuksia. Hakemuksen liitteenä tulee olla kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.

Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Mirja Tuunanen, puh. 044 781 1251, sähköposti mirja.tuunanen@parikkala.fi  

 

3. KYLÄYHDISTYSTEN JA – TOIMIJOIDEN KEHITTÄMISAVUSTUKSET

Elinvoima- ja elinympäristölautakunta jakaa kyläavustuksiin varatun määrärahan 25 000 € kohdeavustuksina hakemusten perusteella. Avustuksen saamisen edellytyksenä on kylän /kylätoimijoiden aktiivisuuden osoittaminen kylän kehittämisen, investointien tai muuten aktiivisen toiminnan kautta. Hakijoiden (kyläyhdistykset/-toimikunnat ja muut kylätoimijat) tulee toimittaa hakemuksen liitteenä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, tarkennettu selvitys suunnitellusta kehittämiskohteesta/-toimenpiteestä sekä vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Kuoreen merkintä ”Kylätoiminta-avustus”. 
Lisätietoja antaa vt. elinkeinojohtaja Taina Tolkki puh. 044 781 1901, sähköposti
taina.tolkki@parikkala.fi

 

Kaikkia edellä mainittuja avustuksia haetaan yhtenäisellä hakulomakkeella, jota saa Harjulinnan neuvonnasta sekä kunnan kirjastoista. Tulostettava hakulomake löytyy tämän ilmoituksen liitteenä. Samaan käyttötarkoitukseen voi hakea avustusta vain yhdeltä toimialalta.


 Hakemuksien tulee olla perillä  pe 30.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Kirjeitse os. Parikkalan kunta, Vapaa-aikatoimisto, Harjukuja 6, 59100 Parikkala 

 

PARIKKALAN KUNTA    www.parikkala.fi

 

Tiedostot

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021