PLA_77197057.jpg
Parikkalan kunnan ilmoitukset ja kuulutukset

Parikkalan jätevedenpuhdistamon kalataloustarkkailun hyväksyminen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Rannikon kalatalouspalvelut, Kouvolan

aluetoimisto) antaa 21.6.2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 62 §, 64 § ja 65 § mukaisesta asiasta.

 

Hakijat: Parikkalan kunta

Asia: Parikkalan jätevedenpuhdistamon kalataloustarkkailun hyväksyminen

 

Tarkkailuohjelmapäätös on sen ajan, kun päätökseen voi hakea oikaisua nähtävänä Parikkalan

kunnan ilmoitustaululla sekä Kaakkois-Suomen ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten verkkosivuilla.

Päätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisukirjelmä liitteineen on

toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 21.7.2018. Oikaisunhakua koskevat

tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta.

Kouvolassa 21.6.2018

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Rannikon kalatalouspalvelut, Kouvolan aluetoimisto

Salpausselänkatu 22, 45100 Kouvola

Kalastusbiologi Miia Muhonen puh. 050 397 7812

 

Päätös Simpelejärven kalataloustarkkailu.pdf

 

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2018