PLA_77197057.jpg
Parikkalan kunnan ilmoitukset ja kuulutukset

Maa-aineslupa, Peuhkuri Jarmo, Tyrjä, Parikkala

Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan maa-aineslain

(555/1981) mukaisen päätöksen:

 

28.9.2021 § 63

Maa-aineslupapäätös, Peuhkuri Jarmo, Tyrjä, Parikkala

 

Päätös on nähtävillä 6.10. – 12.11.2021 Imatran seudun ympäristötoimen

internetsivuilla osoitteessa: www.imatranseudunymparistotoimi.fi

 

Päätökseen voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta viimeistään

12.11.2021 mennessä ennen virka-ajan päättymistä. Valitusosoituksen saa

tarvittaessa Imatran kaupungin asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323.

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN


Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021