PLA_77197057.jpg
Parikkalan kunnan ilmoitukset ja kuulutukset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen on päivittänyt maakunnan alueella

voimassa olevat jätehuoltomääräykset, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2015.

Jätehuoltomääräykset koskettavat kaikkea asumisessa syntyvää jätettä ja

osittain elinkeinotoiminnan jätettä.

 

Jätehuoltomääräykset ovat yleisesti nähtävänä Etelä-Karjalan

jätehuoltoviranomaisen nettisivulla osoitteessa www.ekjatelautakunta.fi  sekä

Etelä-Karjalan kuntien ilmoitustaululla ja mahdollisesti kuntien nettisivuilla.

 

Jätehuoltomääräysten muutokset hyväksyy Etelä-Karjalan jätelautakunta.

 

Jokaisella on oikeus ennen päätöksentekoa esittää asiasta mielipiteensä ja ne,

joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, voivat tehdä muistutuksen.

Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa 12.11.2018 klo 15.00

mennessä Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselle osoitteeseen Virastokatu 2,

55100 Imatra, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@imatra.fi

 

Lisätietoja antavat jäteasiainpäällikkö Juha Hyrkäs, puh. 020 617 4633

juha.hyrkas@imatra.fi ja jäteasiamies Satu Kokkola, puh. 020 617 4664

satu.kokkola@imatra.fi

 

Imatralla 28.09.2018

ETELÄ-KARJALAN JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN

 

Luonnos Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2019.pdf


Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2018