PLA_77197057.jpg
Parikkalan kunnan ilmoitukset ja kuulutukset

Aluehallintoviraston päätös Parikkalan Pihvi Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 30.6.2017 antamallaan päätöksellä nro 137/2017/1 rauettanut Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen Parikkalan Pihvi Oy:lle 12.2.2009 myöntämän ympäristöluvan.

Päätös on nähtävillä ajalla 17.7.  -  31.7.2017 Parikkalan kunnanvirastolla (Harjukuja 6) sekä ajalla 30.6. - 31.7.2017 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu .

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 31.7.2017.

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2017